Vägverket

Tingstadstunneln repareras helgen 21-24 april med mycket begränsad framkomlighet som följd

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 09:47 CEST

Information till redaktioner i Göteborg
Från Vägverket Region Väst
2006-04-20


Under kommande helg stängs det västra tunnelröret av helt på grund av inspektion och reparationer av rörelsefogar i tunnelmynningarna samt betong- och kakelarbeten.

Arbetet pågår fredag kväll kl 21.00 till måndag morgon kl 05.00.

Det blir mycket begränsad framkomlighet på E6 på båda sidor av Tingstadstunneln.

Trafiken leds om till det östra tunnelröret
- med ett körfält i vardera riktningen under fredagskvällen
- därefter med två körfält mot Hisingen och ett körfält mot centrum under resten av helgen

Denna trafikomläggning medför mötande trafik med avsevärt mindre kapacitet att ta sig genom tunneln.

Långa köer att vänta
Normalt passerar cirka 80 000 fordon genom Tingstadstunneln under ett helgdygn. Under reparationsarbetet sänks kapaciteten avsevärt, vilket kan leda till långa köer. Detta gäller speciellt den södergående trafiken. Även kringliggande vägar som Lundbyleden, E20 och Rv 45 kommer att påverkas av köbildning.Från Vägverkets sida ber vi om överseende med de trafikstörningar som är en naturlig följd av detta arbete och ber trafikanterna att välja andra vägalternativ och älvförbindelser istället för Tingstadstunneln denna helg.

För mer information välkommen att kontakta Vägverket
Projektledare Berni Bengtsson 070-213 51 71
Informatör Peter Sundbom 070-310 59 30
Med vänlig hälsning
Elin Dahlgren
Pressinformatör
Information och kommunikation
Direkt: 031-63 53 50
Mobil: 070-661 97 96
Vägverket
405 33 Göteborg
Kruthusgatan 17
www.vv.se
Telefon: 0771-119 119
Fax: 031-63 52 70