Socialdemokraterna

Tio år med s-regering: Barn och ungdomar främst

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2004 10:47 CEST

Socialdemokraterna presenterar idag en rapport om utvecklingen för barn, ungdomar och deras familjers levnadsvillkor under tio år av socialdemokratiskt styre. Den lyfter fram de stora reformer som initierats och genomförts, men redovisar också kommande utmaningar.

Barnfamiljerna hör till dem som drabbades hårdast av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Det förpliktigade till tydliga satsningar för att förbättra de ekonomiska villkoren för barnfamiljerna.

Den socialdemokratiska regeringen har sedan dess genomfört ett antal stora genomgripande reformer för att förbättra för barnen och deras familjer. Som exempel kan nämnas en höjning av barnbidraget, förlängning av föräldraförsäkringen med ytterligare en ?pappamånad?, maxtaxa för förskolan samt avgiftsfri allmän förskola 15 timmar i veckan för 4-5-åringar.

Lena Hallengren, förskole- och ungdomsminister samt minister för vuxnas lärande, kommenterar rapporten:
- Den socialdemokratiska regeringen har under tio år förbättrat för många familjer och deras barn. Och vi vill mer. Samtidigt är det viktigt att alltid påminna sig om det politiska alternativet. Reformer är alltid ett resultat av politiska värderingar, bedömningar och ambitioner.

Rapporten finns i sin helhet på www.socialdemokraterna.se

För ytterligare kommentarer från Lena Hallengren, kontakta tf pressekreterare Kerem Yazgan på 08-405 29 99 eller 070-289 29 99.