Socialdemokraterna

Tio år med s-regering: Utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård 1994-2004

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 10:47 CEST

Socialdemokraterna presenterar i dag en rapport om utvecklingen i hälso- och sjukvårdspolitiken under den tioåriga regeringsperioden. I rapporten redovisas även viktiga utmaningar för framtiden på både kort och lång sikt. En av dessa utmaningar är bland annat att behålla förtroendet för den offentliga vården.

Vid mitten av 1990-talet tvingades socialdemokraterna genomföra kraftiga nedskärningar för att sanera ekonomin. De offentliga verksamheterna sa upp personal och minskade sina ambitioner.
Detta drabbade i hög grad vården och omsorgen. De ekonomiska problemen påskyndade strukturförändringarna inom sjukvården. Antalet vårdplatser minskade och vårdtiderna förkortades.

När samhällsekonomin åter kom i balans handlade det sjukvårdspolitiska upp-draget framför allt om att åstadkomma en sjukvård av högsta internationella klass och att förbättra tillgängligheten till vården. Det gällde att på lång sikt försvara välfärdssystemet.

Idag utförs mer sjukvård i Sverige än i många andra jämförbara länder. Till-gängligheten är större, trots att Sverige har den absolut äldsta befolkningen i EU och därmed de största vårdbehoven. En enastående medicinsk utveckling och en mycket kompetent personal har gjort att sjukvården i vårt land kan ta emot alltfler och allt äldre patienter.

Rapporten i sin helhet finns på www.socialdemokraterna.se

Lars Engqvist ger gärna intervjuer kring rapporten och dess innehåll. Kontakta pressekreterare Refik Sener, 08-405 33 72, 070-335 33 72.