Mag- och tarmförbundet

Tio gotlandskonstnärer gestaltar vad ”tid” innebär för cancersjuka

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 19:17 CEST

Nätverket mot cancer

Turné och auktion av tio konstverk

till stöd för Nätverket mot cancer

Tio gotlandskonstnärer gestaltar vad ”tid” innebär för cancersjuka

Efter det att utställningen ”Vad är tid….varje sekund räknas” hade vernissage under Almedalsveckan på Gotland i somras går nu alla tio verk på en turné runt landet. Verken ska visas i samband med föredrag på sjukhus eller vid föreningsmöten som tar upp och belyser cancerfrågan.  Efter turnén ska verken sedan auktioneras ut i samband med världscancerdagen den 4 februari 2011.

Behållningen går till Nätverket mot cancers opinionsarbete under politikerveckan i Visby 2011 . Det kommer att vara möjligt att bjuda på verken under hela turnén. Det är konstbolaget.se, en auktionssite för konst som ställer sin webplats gratis till förfogande.

”Vad är tid… varje sekund räknas” – är en utställning som på olika sätt och i olika material gestaltar hur begreppet ”tid” plötsligen förändras vid ett cancerbesked. Tio konstnärer boende på Gotland medverkar i utställningen som premiärvisades den 7 juli i Visby under Almedalsveckan. Konstnärerna har bjudits in av Nätverket mot cancer.

Söndagen den 17 oktober- Nationella Mag-tarmdagen, då visas utställningen i Aulan, på Skånes Universitetssjukhus i SUS Lund

Konstnärerna har under sitt arbete träffat cancerpatienter för att sätta sig in i och förstå vad en cancerdiagnos och behandling kan innebära. Medverkande konstnärer är Joakim Allgulander, Eva Bergenwall, Cecilia Carlén, Angela Duckert, Agneta Gazelius, Katarina Grip Höök, Jessica Lundeberg, Juri Markkula, Jeanette Path och Hanna Stahle.

– Det som berörde konstnärerna starkt var hur frågor som Vem är jag - vad vill jag? och Hur tar jag vara på min tid? plötsligt blir centrala men också skrämmande efter en cancerdiagnos. Vissa patienter beskriver sin tidsuppfattning som ett enda långt utdraget nu…, berättar Bertil Bäckström, projektledare för konstprojektet.

Nätverket mot cancer
Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi, genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor till våra förtroendevalda politiker. Våra huvudfrågor är patienträttigheter, en rättvis cancervård och cancerprevention.

De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot livmoderhalscancer, RMT Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka samt Svenska Hjärntumörföreningen. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. 
www.natverketmotcancer.se

Konstturnén och auktionen är ett samarbetsprojekt mellan Nätverket mot cancer och Roche ab

Vill du veta mer kontakta;

Wictoria Hånell, Nätverket mot cancer, Kanslichef på Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka
Telefon: 08-642 42 00,  Mobil: 070- 642 42 11, wictoria.hanell@magotarm.se

Tommy Ringart, Kommunikationschef, Roche ab, mobil 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

 

Fakta om Riksförbundet Mag- och Tarmsjuka, RMT
Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT, är en organisation för människor med sjukdomar, skador och funktionsstörningar i mag-tarmkanalen. Förbundet har cirka 6 000 medlemmar. Bland RMT:s medlemmar finns ett 20-tal olika diagnoser representerade. Det övergripande målet med RMT:s verksamhet är att återskapa livskvalitet för personer med mag- och tarmsjukdomar.. www.magotarm.se