Ljungby kommun

Tio miljoner extra till Ljungby

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 16:28 CEST

Ljungby kommun får tio miljoner kronor extra av staten inför 2006 i så kallad kostnadsutjämning för LSS.
- Vi är naturligtvis mycket glad för de extra pengarna. De föreslås användas till LSS-insatser för barn och ungdomar, till att bygga ut bredbandet och för att uppnå en budget i balans, säger ClasGöran Carlsson, kommunstyrelsens ordförande i Ljungby.

Regeringen har beslutat att utjämningen av kostnader för LSS ska beräknas annorlunda än tidigare. För Ljungby kommuns del innebär det ett bidrag inför 2006 på 27 miljoner kronor i stället för förväntade 16,5 miljoner.

De extra tio miljonerna föreslås användas till i huvudsak tre satsningar:

1,3 miljoner kronor går till att finansiera barn- och utbildningsnämndens ökade kostnader för LSS.
3 miljoner kronor satsar på utbyggnad av bredband 2006. Målsättningen är att 100 procent av kommunens invånare ska ha tillgång till bredband vid nästa års utgång.
Resten av pengarna används för att förbättra kommunens resultat för att på så sätt uppnå ytterligare ett av kommunens tre finansiella mål: att verksamhetens nettokostnader ska vara högst 99 procent av skatteintäkter och generella bidrag – det vill säga att Ljungby kommun ska göra av med högst 99 procent av sina intäkter varje år.
Fakta kostnadsutjämning för LSS

LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kostnadsutjämningssystemet infördes för att stimulera kommunerna att skapa god verksamhet för invånare med funktionshinder. Systemet ska också stödja kommuner som redan har en bra verksamhet.
Utjämningen sker genom att kommunens standardkostnad för insatser enligt LSS jämförs med landets genomsnittliga standardkostnad. Om kommunen ligger över denna kostnaden, får kommunen bidrag från staten, ligger kommunen under genomsnittet, får den betala en avgift till staten.
Att Ljungby kommun får tio miljoner kronor extra inför 2006 beror på att regeringen nyligen beslöt att förändra basåret för beräkningen av utjämningsbidraget från 2002 till ett genomsnitt av 2002 och 2004.