Svenska kyrkan

Tio namn förespråkades inför ärkebiskopsvalet

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2013 18:32 CEST

Vid två pläderingsmöten i Uppsala, inför ärkebiskopsvalet, har tio namn nämnts som möjliga kandidater. 

Tio namn har idag nämnts som tänkbara ärkebiskopskandidater vid två informations- och pläderingsmöten för alla röstberättigade i ärkebiskopsvalet. Nästa steg i processen är att fastslå vilka som blir officiella kandidater, vilket sker i nomineringsvalet den 5 september.

Informations- och pläderingsmötena har idag ägt rum i Uppsala, i två konstellationer: dels de röstberättigade på stifts- och nationell nivå (dvs ledamöter i de13 stiftens styrelser och domkapitel samt kyrkostyrelsen), dels röstberättigade präster, diakoner och förtroendevalda elektorer i Uppsala stift. De fick information om hur valet kommer att gå till och om ärkebiskopens roll, samt möjlighet att diskutera olika namn i mindre grupper.

Mötena, som inte har någon formell roll i ärkebiskopsvalet, avslutades med plädering för möjliga kandidater, där sammanlagt tio personer nämndes i plenum. Följande namn nämndes (i bokstavsordning per efternamn):

Biskop Åke Bonnier, Skara stift
Biskop Graham Cray, Church of England
Domprost Johan Dalman, Strängnäs
Biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift
Kyrkosekreterare Cristina Grenholm, kyrkokansliet Uppsala
Biskop Esbjörn Hagberg, Karlstads stift
Biskop Antje Jackelén, Lunds stift
Biskop Ragnar Persenius, Uppsala stift
Biskop Hans Stiglund, Luleå stift
Biskop Thomas, koptiska ortodoxa kyrkan, Egypten

De officiella kandidaterna i ärkebiskopsvalet slås fast genom nomineringsvalet den 5 september. De personer som får minst 5 procent av rösterna blir kandidater i ärkebiskopsvalet den 15 oktober. Om ingen kandidat då får mer än 50 procent av rösterna, sker en andra valomgång den 29 oktober.

Mer detaljerad information finns i bifogat faktablad om ärkebiskopsvalet.

Vilka röstar?
Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och i samtliga stifts domkapitel och stiftsstyrelser. Eftersom ärkebiskopen också är biskop i Uppsala stift, röstar även anställda diakoner och präster i Uppsala stift samt lika många elektorer utsedda i stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet, delas präst/diakon/elektorsrösterna med 10. För mer info, se bifogat faktablad.

Hur röstar man?
Nomineringsvalet samt den första och eventuellt andra omgången i ärkebiskopsvalet går till på samma sätt: De röstberättigade avger personligen sina röster i respektive stift under ett valsammanträde kl 11.00. Rösträkningen påbörjas kl 12.00 och resultatet offentliggörs omedelbart via pressmeddelande och på ärkebiskopsvalets webbplats.

All information om valet läggs fortlöpande ut på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsvalet.
Se även bifogat faktablad. Följ valet på Twitter: #äbval

Presskontakt
Mats Lagergren, pressekreterare Uppsala stift, tfn 0730-416624, mats.lagergren@svenskakyrkan.se
Ewa Almqvist, pressekreterare Kyrkokansliet, tfn 0705-469677, ewa.almqvist@svenskakyrkan.se