Miljöstyrningsrådet

Tio nomineringsdagar kvar – vinn priset ”Utmärkt Grön Upphandlare” eller ”Utmärkt Grön Leverantör”.

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 16:25 CET

Den 25 februari är sista dagen att nominera dig själv eller någon annan till priserna ”Utmärkt Grön Upphandlare” och ”Utmärkt Grön Leverantör”. Priserna belönar en leverantör och en upphandlande organisation som arbetar seriöst och innovativt med miljöanpassad upphandling. För fjärde året delas priserna ut på konferensen Grön Upphandling (GUPP) den 23 mars 2011.

En vinnare av priset för upphandlande organisationer ska bland annat vara ett gott exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt genom att ställa allt högre miljökrav vid upphandling och inköp.  Vinnaren av priset Utmärkt Grön Leverantör ska vara en god förebild för hur företag kan arbeta med miljöanpassning för att möta krav i upphandlingssammanhang och därmed bland annat vara ett gott exempel på hur man kan arbeta framgångsrikt med miljöanpassning av varor och tjänster.

Mer information om priserna och kriterierna finner du på www.msr.se/priser eller kontakta Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet på susanne@msr.se eller 0708-96 88 81.

Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).