Intellecta AB

Tio raka frågor till Richard Ohlson – ny tf VD och koncernchef för Intellecta sedan 30 mars 2006.

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 09:40 CEST

Vad står högst upp på din åtgärdslista?
Det viktigaste är att lyfta fram våra olika erbjudanden så tydligt som möjligt. Huvudstrategin är att byråtjänster och verksamheten inom tryck och logistik ska marknadsföras på sina respektive villkor.

Innebär det att Intellecta övergivit strategin med ett integrerat erbjudande?
Som huvuderbjudande – ja. Det ska inte finnas några krav på att paketera ihop alla tjänster – men för de kunder som vill ta ett större grepp ska vi fortsätta att erbjuda kraftfulla och kostnadseffektiva helhetslösningar. Vi ska också kunna ta över hela funktioner för kunder via affärsområde Operations. Men byråverksamheten och verksamheten inom tryck och logistik måste i grunden utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vill du separera verksamheterna helt?
Vi ska erbjuda helhetslösningar som kan innefatta såväl byråtjänster som tryck och logistik, till de kunder som har de behoven. Men vi är, som sagt, övertygade om att konsultverksamheten och verksamheten inom informationslogistik utvecklas bäst utifrån sina respektive förutsättningar.

Finns det några notoriska förlustkällor kvar i koncernen?
Min företrädare Per Granath har avvecklat de allvarliga förlustkällorna – men det finns fortfarande bolag inom koncernen som inte når sina lönsamhetsmål. Vi satsar nu med all kraft för att öka lönsamheten inom dessa koncernbolag. Om vi inte lyckas fullt ut i något fall, måste vi naturligtvis ställa oss frågan om ett sådant bolag skulle ha bättre förutsättningar att lyckas bättre i en annan konstellation än Intellecta-koncernen.

Intellecta har nyligen sålt Bröderna Ljungbergs Tryckeri. Ska ni sälja fler bolag?
Ljungbergs, vars fokus är tryck av bipacksedlar för läkemedelsindustrin, har en mycket fin verksamhet. Dock ligger den utanför Intellectas kärnverksamhet och vi bedömer att den kan utvecklas bättre i ett annat sammanhang. Försäljningen gav en reavinst på 24 miljoner kronor. Nu ska vi sälja vår fastighet i Solna för att frigöra än mer kapital. Det kan finnas andra verksamheter – inte nödvändigtvis bolag – som passar bättre in någon annanstans än hos oss. På motsvarande sätt finns det framgångsrika verksamheter utanför vår koncern som skulle passa väldigt väl in hos oss.

Så du ska ut på en köprunda nu?
Vi frigör kapital för att kunna vara aktiva på olika sätt. På byråsidan studerar vi just nu ett par möjliga affärer, som kan stärka vårt konsulterbjudande. Vi tittar också på förvärvsmöjligheter i Norge. Vårt extremt framgångsrika förvärv av Bysted i Danmark har gett mersmak. Tryckeribranschen är sedan länge inne i en konsolideringsfas – men efterfrågan på trycksaker ökar snarare än tvärtom. Vi har en ledande position på arktryck i Stockholmsregionen och är riksledande på tryck till den finansiella marknaden. Det är en förnämlig position så som marknaden utvecklas just nu – och denna position vill vi stärka.

Innebär det att ni går på offensiven?
Intellecta kommer inte att se ut som idag om ett år. Vi kommer både att ha utvecklats organiskt och ha adderat verksamheter. Men det kommer att bli mycket lättare att förstå vad vi håller på med. Vi kommer att vara tydliga – och det är förutsättningen för att lyckas.

Du är största aktieägare i Intellecta. Betyder det att aktieägarvärdet nu har högsta prioritet?
Ja, och aktieägarvärde hänger alltid ihop med kundvärde. Skapar man verkliga värden för kunderna så blir det också lönsamt för aktieägarna. Tack och lov har vi mycket nöjda kunder och exceptionellt långa kundrelationer.

Behöver Intellectas overhead krympas?
Våra overheadkostnader är anpassade till ett betydligt större bolag än vad vi är idag.
Det beror främst på att vi fortfarande har en för dyr struktur. Mitt mål är att få ned overheadkostnaderna inom både moderbolag och döttrar. Vissa funktioner är också dubblerade. Vi har fortfarande fem bolag inom affärsområde Informationslogistik. Nu ska vi snabba på renodlingen, frigöra resurser och öka slagkraften.

Är Intellecta till salu?
Intellecta-aktien är till salu varje dag på börsen.

Stockholm den 13 april 2006

Intellecta AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Richard Ohlson, tf VD och koncernchef, 070-975 99 11, richard.ohlson@intellecta.se
Johan Andersson, IR-ansvarig, 070-105 48 77, johan.andersson@intellecta.se


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom integrerad publicering och effektiv kommunikation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). Vi är cirka 340 medarbetare på åtta orter i Sverige och Danmark. Läs mer på www.intellecta.se