Universitets- och högskolerådet

TIO UTBILDARE FRÅN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PÅ FORTBILDNING UTOMLANDS

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2006 09:12 CET

- Målet är kompetensutveckling, kulturellt utbyte, och genom det stärkt kvalitet i utbildningen.
Det säger Ulf Melin, generaldirektör för Internationella programkontoret, som fattat beslut om stipendi-erna.

Internationella programkontoret fattade beslut om att tilldela 96 stipendier till svenskar som är verksamma inom utbildningsområdet. Totalt uppgick de beviljade stipendierna till 1 195 972 kronor.
- Alla tjänar på fortbildningen, lärare, elever och skolor, säger Ulf Melin.

Fortbildningsverksamheten är en del inom EU-programmet Comenius.
Inom Comeniusprogrammet finns också bland annat skol-, språk-, skolutvecklingsprojekt och europeiska samarbets- och nätverksprojekt.
I snitt deltar cirka 30 000 lärare och elever varje år i aktiviteter inom Comeniusprogrammet.
- Verksamheten har stor betydelse för Sveriges europeiska engagemang inom utbildningsområdet, säger Ulf Melin.

Internationella programkontoret har hand om ett flertal EU-program inom utbildningsområdet.
Ett nytt utbildningsprogram inom EU håller nu på att ta form. Förslaget om ett program "för livslångt lärande" behandlas för närvarande av EU:s ministerråd och parlament.
- Tanken är att programmet ska omfatta alla utbildningsnivåer och beräknas börja gälla från och med år 2007, säger Ulf Melin.

För mera information om Comenius, kontakta:
Gunnel Sjögren, tfn 08-453 72 50. E-post gunnel.sjogren@programkontoret.se
Cristina Pontis, tfn 08-453 72 49. E-post cristina.pontis@programkontoret.se
Eller besök www.programkontoret.se/comenius

Fotografier på generaldirektör Ulf Melin finns på www.programkontoret.se/pressbilder

Information om det nya EU-programmet finns på www.programkontoret.se/nyaprogrammet

Önskas intervju med Ulf Melin om det nya EU-programmet?
Kontakta informationschef David Rutström. Tfn 073-346 71 22.
E-post david.rutstrom@programkontoret.se
www.programkontoret.se/presskontakt


Internationella programkontoret
Box 22007
104 22 Stockholm
Besöksadress: Kungsbroplan 3A
Telefon: 08-4537200, Fax: 08-4537201
E-post: registrator@programkontoret.se
http://www.programkontoret.se