Moderaterna

Tioårsplan för äldreomsorgen med fokus i framtiden

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:57 CET

Riksdagsledamot
Cristina Husmark Pehrsson
070 - 343 96 45- Det är inte om 10 år som vi behöver bättre äldreomsorg.
Det säger Cristina Husmark Pehrsson med anledning av att regeringens i dag presenterade sin nationella handlingsplan för äldreomsorg.

- Moderaterna har valt att prioritera verksamheterna framför bidragen. En skärpt arbetslinje leder till högre sysselsättning och färre i utanförskap, vilket på sikt ger högre skatteinkomster och mer resurser till vård och omsorg. Vi kommer inte heller, att som vänsterkartellen, höja bidragen för höginkomsttagare.

- Socialdemokraterna och vänsterpartiet aviserar en nivåhöjning på 600 miljoner kronor i vårbudgeten. I höstas avsatte regeringen 1,7 miljarder kronor mindre än moderaterna till äldreomsorg. På längre sikt utlovas betydligt större resursförstärkningar, men ett stort frågetecken måste sättas för planens långsiktiga finansiering. Endast en femtedel av socialdemokraternas äldreomsorgssatsning ska enligt planerna genomföras under den kommande mandatperioden (2006-2010). Eftersom vänsterkartellen inte har en politik för att varaktigt höja sysselsättningen måste vi ifrågasätta deras trovärdighet. Med fortsatt stort utanförskap på arbetsmarknaden är löftet om en nivåhöjning på tio miljarder till 2016 helt enkelt inte realistiskt.

__________________
Mårten Wennberg
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+ 46-8-786 45 15
+ 46-73-682 81 11