Sida

Tiotusentals bönder i Sydostasien ska få ökad kunskap om bekämpningsmedel

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 11:30 CEST

Sida skriver idag på ett avtal om att förlänga sitt samarbete med Kemikalieinspektionen för att förbättra hanteringen av kemikalier och bekämpningsmedel i Sydostasien. Satsningen uppgår till nästan 100 miljoner kronor och sträcker sig över fem år.

Arbetet handlar om att höja kunskapen om riskerna med kemikalier och förbättra myndigheternas möjligheter att hantera kemikaliefrågor, framför allt bekämpningsmedel inom jordbruket. Länderna som medverkar är Kambodja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam och vissa provinser i Kina. Målet är att hjälpa till att skapa myndigheter och regelverk för kemikaliekontroll och höja medvetandet om riskerna med kemikalier. Arbetet riktar sig mot beslutsfattare, jordbrukare och konsumenter.

- Både människor och miljö utsätts för risker när stora mängder bekämpningsmedel och andra kemikalier används. Att förbättra kunskaperna räddar inte bara liv, det får också stora positiva konsekvenser för miljön, säger Jenny Rönngren på Kemikalieinspektionen.

Samarbetet i Sydostasien har pågått sedan 2007. Hittills har det bland annat lett till att drygt 40 000 bönder har fått utbildning om hur de kan odla på ett mer hållbart sätt utan att använda stora mängder kemiska bekämpningsmedel.

- Det här är ett arbete som får ringar på vattnet. Det som produceras på fältet konsumeras ju inte bara av bönderna själva och deras närsamhälle. De besprutade grödorna når också livsmedelsmarknader i Europa och andra delar av världen, säger AnnaMaria Oltorp, chef för Sidas utvecklingssamarbete i Sydostasien.

Förutom Kemikalieinspektionen deltar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och intresseorganisationerna PAN AP (The Pesticide Action Network Asia and the Pacific) och The Field Alliance (TFA). Avtalet gäller 99,3 miljoner kronor som fördelas mellan de medverkande organisationerna. Utvecklingsarbetet ska pågå från 2013 till 2018.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se. Kontakt på Kemikalieinspektionen är Ule Johansson, ule.johansson@kemi.se.