Svenska kyrkan i Linköping

Tisdagen den 14 februari kl 18.30 firas en annorlunda högtidsstund i S:t Lars kyrka där kärleken står i centrum.

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 08:00 CET

Tisdagen den 14 februari kl 18.30 firas en annorlunda högtidsstund i S:t Lars kyrka där kärleken står i centrum.

Högtidsstunden innehåller bröllopsmusik på orgel, några kärlekssånger, ljuständning, lyrik och ord om kärleken.

Här ges möjlighet att förnya sina vigsellöften; antingen med traditionella ord eller med personliga formuleringar. Orden sägs enbart mellan parterna.

Medverkande: församlingens organist Bo Ingelberg, sånggrupp från S:t Lars kammarkör och två av församlingens präster; Karin Thorén och Göran Rehnström.

Mer information:

Helena Sederström, kommunikationschef

072-598 47 17

helena.sederstrom@svenskakyrkan.se

Göran Rehnström, församlingsherde i S:t Lars kyrka

070-272 77 62

goran.rehnstrom@svenskakyrkan.se

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/linkoping/fornyaloften

Linköpings domkyrkopastorat består av åtta församlingar i Linköping. Vår grundläggande uppgift är att bedriva gudstjänst, diakoni, mission och undervisning.
Linköpings domkyrkopastorat är huvudman för begravningsverksamheten i Linköpings kommun och ansvarar för Centrala griftegårdarna, Lilla Aska griftegård och Landeryds kyrkogård.