Nordic Growth Market NGM AB

TITE AB noteras på NGM Equity

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 09:16 CEST

Nordic Growth Market NGM har beslutat att notera TITE AB på NGM Equity. Bolaget har cirka 2800 aktieägare och ett marknadsvärde om cirka 42 miljoner kronor räknat efter senaste betalkurs. Bolaget handlas för närvarande på NGMs observationslista. Första dag för ordinarie notering på NGM Equity blir den 13 augusti.

TITE har som affärsidé att konstruera, leverera, installera och erbjuda service till avancerade inomhusmiljöer såsom data/serverhallar, telekomstationer och moderna flexibla kontor. TITE arbetar oftast med nyckelfärdiga lösningar omfattande konstruktion, komponentleverans, installation igångkörning och service. Verksamheten bedrivs inom sex huvudsakliga affärsområden: TITE Turn-Key data/serverhallar, TITE Office Systems, Klimatanläggningar, Kraftförsörjning, Kommunikation samt Service.

Ordförande i styrelsen är Tore Hallberg och Verkställande direktör är Bo-Gösta Rönnberg.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Heinstedt, noteringsansvarig NGM: Tel: 08-566 390 18