ENACO

TITE AB (PUBL) FÖRVÄRVAR ENACO TEKNIK AB

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:27 CEST

TITE AB har tecknat avtal som innebär att bolaget förvärvar samtliga aktier i ENACO Teknik AB.

ENACO startades1977 och har genom åren genomfört mer än tusen nyckelfärdiga dator/serverhallsentreprenader och är det mest kända varumärket inom fysisk miljö för datorer. Bolaget har även ett stort antal servicekontrakt gällande skötsel och underhåll av dator/serverhallar.

Från början var ENACO privatägt men såldes i början av 1990-talet till ABB-Fläkt. Nuvarande ägare är Metric Power Systems AB som ingår i det holländska investmentbolaget Nimpon.

"Metric Power Systems är inriktat på systemförsäljning till professionella användare av kraft- och strömförsörjningsutrustning. ENACO är i grunden ett entreprenadföretag vilket skiljer sig från Metrics verksamhet. Vi har därför gjort det strategiska valet att renodla för att lägga alla resurser på att utveckla kärnverksamheten.

Vår önskan var att finna en köpare till ENACO som dels förstår vad bolaget står för, dels kan erbjuda en miljö där ENACO kan utvecklas i framtiden. TITE känns helt rätt och vi är övertygade om att ENACO nu kommer att befästa sin position som Sveriges mest erfarna företag inom fysisk miljö för datorer", säger Mikael Weléen, vd för Metric Power Systems AB.

"Vi gläder oss åt att Metric valde TITE då man sökte efter ny ägare till ENACO eftersom många av oss på TITE var med om att bygga upp ENACO till Sveriges ledande företag inom fysisk miljö för datorer. ENACO är utan tvekan branschens starkaste varumärke och har mer eller mindre skapat begreppet fysisk miljö för datorer. Detta skall vi ta vara på och utveckla vidare", säger Bo-Gösta Rönnberg, vd för TITE AB.

ENACO kommer att behålla sitt kontor i Norrköping och dessutom utöka verksamheten i Stockholm eftersom TITE kommer att bedriva sina datorhallsentreprenader under namnet ENACO. Även i fortsättningen kommer man att marknadsföra Metrics produkter och Metric i sin tur kommer att sälja datorhallsentreprenader med ENACO som utförare. TITE kommer att marknadsföra Metrics produkter även i Stockholmsområdet på samma sätt som TITE Malmö sedan 10 år tillbaka gjort i södra Sverige.

TITE:s köp av ENACO skapar marknadens starkaste och mest erfarna aktör inom fysik miljö för datorer. ENACO:s gedigna kunnande inom datorhallsbyggnation sammanförs med TITE:s stora resurser inom klimatanläggningar, elförsörjning, byggnation, nätverk, brandbekämpning, larmsystem och nätverk. Samtliga inom ENACO kommer att behålla sina anställningar i bolaget.

"Då vi startade TITE år 2000 var vår långsiktiga målsättning att inom 5 6 år bli Skandinaviens ledande företag inom byggnation och service av avancerade inomhusmiljöer. Det lyckade förvärvet av El & Klimatservice AB år 2004 var en viktig milstolpe i detta arbete. Köpet av ENACO är ytterligare ett steg på vägen och vi har ett antal åtgärder till som skall vidtas för att vårt mål skall uppfyllas inom den utstakade tidsramen", säger Bo-Gösta Rönnberg.

ENACO teknik omsatte det senaste verksamhetsåret 17 MSEK med ett resultat på ca 1 MSEK. I förvärvet ingår förutom varumärket ENACO en avtalsstock på löpande serviceavtal som ger en intäkt på över 5 miljoner/år, inneliggande order och offerter. Priset cirka 4 miljoner betalas av egna medel.

Stockholm den 10 oktober 2005

TITE AB
Bo- Gösta Rönnberg

Metric Power Systems AB
Mikael Weléen

TITE AB ( publ ) säkerställer hög tillgänglighet inom Telekom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden; Entreprenader och Service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB preventiv samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB omsättningen 2005 beräknas bli ca 100 MSEK.


Metric Power Systems är Sveriges ledande systemleverantörer av kraft- och strömförsörjningsprodukter. Man fokuserar på systemtänkande och erbjuder marknaden nyckelfärdiga lösningar med integration i data- och industrisystem. Det kan handla om rena produktleveranser men oftast är det kundanpassade speciallösningar och kompletta system. Styrkan är den rikstäckande organisationen för installation och service som bland annat erbjuder förebyggande underhållsservice oftast tecknat via långsiktiga servicekoncept och avtalslösningar. Metric Power Systems har även verksamhet i Norge och Danmark. Omsättningen år 2005 beräknas bli ca 150 MSEK. Metric Power bolagen är helägda av den börsnoterade holländska företagsgruppen Nimpon med en omsättning
motsvarande 20 000 MSEK.