ENACO

TITE: REKORDSTOR ORDERSTOCK I TITE AB ( PUBL)

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 10:23 CEST

Orderingången inom TITE AB (publ) har varit mycket god sedan sista kvartalet 2005. Detta har resulterat i en betryggande orderstock inom affärsområdet entreprenader. F.n. har bolaget en orderstock om nära 40 miljoner SEK, vilket skall jämföras med en orderstock om cirka 10 miljoner SEK vid samma tid förra året.

"Utan tvekan är marknaden betydligt starkare nu än 2005. Företagen har uppenbarligen haft ett slumrande investeringsbehov både vad gäller it-miljö och nya kontor efter flera år av återhållsamhet. Nu då man känner sig säker på att konjunkturen är på väg åt rätt håll, lättar man på plånboken. Projekt som vi jobbade med för flera år sedan dammas av och är plötsligt högaktuella" säger Sebastian Wrethagen, marknadschef inom TITE AB (publ)

För ytterligare information kontakta Sebastian Wrethagen på mobil: 0708/693792


TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service.
Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System.
Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar.
TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.