ENACO

TITE STOCKHOLM AB, INGÅENDE I TITE AB(PUBL), TAR ÄNNU EN ORDER PÅ GOTLAND.

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 10:12 CET

TITE Stockholm AB har fått uppdraget att bygga två serverhallar på Gotland. Den ena hallen är för Svenska Spels räkning och den andra skall användas av BRS-Intron / Gotlandica Webbhotell. Det rör sig om två serverhallar vägg i vägg med helt skilda system för klimat, brandsläckning, larm och övervakning. Reservkraftanläggningen om cirka 900 kVA är gemensam.

Ett InfraStruXture High Density system från APC skall installeras vilket innebär att man använder den absolut modernaste tekniken vad gäller klimat och UPS-anläggning i serverhallarna.
InfraStruXture-systemet löser problemet med de mycket stora värmemängder som genereras då serverracken packas med s.k. bladservrar.

I projektet samarbetar TITE med bl.a de gotlandsbaserade företagen ARRIBA Byggnads AB och GETTAB. Det hela skall vara i drift till midsommar i år.

Ordersumman rör sig om nästan 13 miljoner exklusive moms, vilket gör denna entreprenad till en av de största serverhallsentreprenader som TITE genomfört

"2006 har börjat lysande för TITE då det gäller serverhallar. Vi har redan i mars nästan kommit upp till årets budgeterade försäljning och mer kommer" säger Sebastian Wrethagen, marknadschef inom TITE AB (publ). "Detta är vår andra serverhallsorder på Gotland på kort tid och som nybliven Gotlänning är jag självklar mer än nöjd", fortsätter Sebastian Wrethagen.

För mer information: Marknadschef Sebastian Wrethagen 0708 693 792, sebastian.wrethagen@tite.se


TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.