ENACO

TITE TECKNAR OMFATTANDE SERVICEKONTRAKT

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 09:46 CEST

TITE Malmö AB har tecknat ett omfattande servicekontrakt med WM- Infra Solutions. Avtalet gäller underhåll och funktionsansvar för två av WM-Infra Solutions anläggningar. En i Stockholm och en i Skåne.

Ansvaret för uppdraget kommer att delas av TITE Service AB och TITE Malmö AB.

Den fasta kontraktssumman uppgår till nästan 0,9 miljoner per år vilket gör avtalet till ett av de mest omfattande som TITE AB hittills har ingått. Avtalet löper på två år.

TITE AB ( publ )säkerställer hög tillgänglighet inom Telekom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden; Entreprenader och Service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB preventiv samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB, TITE Service i Stockholm AB och Enaco Teknik AB. Omsättningen 2006 beräknas bli ca 140 MSEK. TITE AB är noterat på NGM Equity sedan 2003

TITE AB säkerställer hög tillgänglighet inom Telecom och IT-miljö. Bolaget verkar inom två affärsområden: entreprenader och service. Entreprenader omfattar nyckelfärdiga data/serverhallar, klimatanläggningar, kraftförsörjning, UPS-anläggningar, reservkraft, larm, brandbekämpning, nätverk samt TITE Office System. Inom service erbjuder TITE AB underhållsservice samt akutservice dygnet runt årets alla dagar. TITE AB opererar från kontor i Stockholm och Malmö. TITE AB omfattar de helägda dotterbolagen TITE Stockholm AB, TITE Malmö AB samt TITE Service i Stockholm AB.