Tivox AB

Tivox delårsrapport 2004-01-01 – 2004-06-30

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 12:35 CEST

- Orderingången har varit stark, 158,3 MSEK, bland annat har ett antal större beställningar på automationssystem erhållits från t.ex Outokumpu, Collins & Aikman, Volvo Skövde, Forbo Parquet etc.
- Den säkerställda emissionen stärker Tivox finansiella status och förtroende från kunder och leverantörer.
- Den tidigare osäkerheten kring Tivox finansiella ställning har bl.a uttryckt sig i försenade leveranser från underleverantörer, vilket orsakat produktions-störningar som gjort att affärsområde Automation visar förlust i Q2.
- Affärsområde Industri visar ett bra resultat på 4,0 MSEK jämfört med föregående års -2,3 MSEK.
- Omsättningen blev 124,4 MSEK (159,6) jämfört med 126,9 MSEK föregående år för jämförbara enheter, dvs i nivå med 2003.
- Koncernens rörelseresultat blev -7,3 MSEK (-31,4).
- Resultat efter finansnetto blev -10,1 MSEK (-35,4).
- Resultat per aktie blev -1,16 SEK (-5,21).

För mer information, kontakta
Tivox AB:
Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil: 0703-02 33 50