Binar AB

Tivox förvärvar tidigare Process Verktyg AB av Tidamek AB

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 16:15 CEST

Tivox Sweden AB har förvärvat den del av Tidamek som tidigare utgjorde verksamheten i Processverktyg i Tidaholm.

Efter Tivox Automations konkurs i höstas köpte Binar AB, via det nystartade dotterbolaget Tivox Sweden, konkursboet exklusive den skärande enheten. Denna del köptes i stället av Tidamek som har en mångårig erfarenhet av denna typ av verksamhet.

- Tivox har allt sedan återstarten varit den största kunden och verksamheterna har en gemensam historia som gör att de blir mest konkurrenskraftiga tillsammans. Detta i kombination med att Tidamek den senaste tiden haft en mycket bra försäljningsutveckling, inom sin huvudverksamhet, gör att detta är en naturlig utveckling säger Tidameks VD Ulf Lang.


- Nu är Tivox verksamhet igång på ett signifikant sätt med stabil försäljning, en väl fungerande organisation och företagsledning och därmed är det lämpligt att komplettera med en skärande verkstad, säger Binars koncernchef Ingemar Pettersson.


Verksamheten kommer fullt ut att integreras i Tivox och samtlig personal kommer att beredas fortsatt anställning.

- Den förvärvade verksamheten gör att Tivox blir än mer attraktiv för de kunder som önskar en systemleverantör med stor bredd, säger Tivox Sweden´s VD Tonny Tuveheim.För ytterligare information kontakta:

Patrik Carlsson, Platschef Tidamek 0706-186603

Tonny Tuveheim, VD Tivox 0730-269124

Ingemar Pettersson, VD och Koncernchef Binar 070-540 34 13Tivox Sweden är en stark partner inom automatiserade materialflöden. Vi kan erbjuda effektiva lösningar genom hela produktionsprocessen med allt i från legotillverkning till materialhanteringsutrustning och maskinskydd.
Företaget ingår i Binarkoncernen, som är verksamt inom industriella produktionssystem och industriell elektronik.