Intrum Justitia AB

Tjänste- och byggföretag skriver av mest skulder

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 11:47 CEST

  • Svenska företag skrev förra året av hela 75 miljarder kronor i uteblivna betalningar. Detta motsvarar 2,1 procent av alla affärstransaktioner. Det visar en undersökning genomförd av Intrum Justitia.
     
  • Svar från närmare 800 svenska företag visar på stora skillnader mellan hur olika branscher drabbas av sena och uteblivna betalningar. Värst drabbade är företag inom bygg- och tjänstesektorerna som skriver av 3,9 respektive 3,0 procent av alla affärstransaktioner. Det är mer än dubbelt så mycket som skrivs av i transportsektorn med 1,5 procent.
     
  • Intrum Justitia tror att denna negativa utveckling kommer att fortsätta under 2013. Samtidigt finns en rad åtgärder som företagen kan vidta för att undvika att förlora intäkter. Att företagen får betalt för sina tjänster är en förutsättning för att ekonomin i Sverige ska kunna ta fart.

Nyckelfakta från undersökningen:

För tabell: Se bifogad PDF

 “Undersökningen visar att problemen kommer att kvarstå och successivt påverka den svenska ekonomin allt mer negativt. Detta då en mycket stor del av företagen svarar att avskrivningarna förväntas ligga på samma nivå nästa år. Även om vår undersökning visar på en mycket allvarlig utveckling så finns det åtgärder som företag kan vidta för att minska sina risker. Vi vet att företag som känner sina kunder väl och som har väl fungerande kreditregler får betalt tidigare och slipper skriva av mindre belopp. Att företagen får betalt för sina tjänster är en förutsättning för att ekonomin i Sverige ska kunna ta fart,” säger Lars Wollung, VD och Koncernchef Intrum Justitia.

Råd till svenska företagare:

1. Upprätta och implementera en kreditpolicy
2. Följ upp varje steg i kredithanteringsprocessen
3. Sätt individuella kreditgränser för varje kund
4.  Försäkra dig om att du vet vem du gör affärer med
5. Integrera försäljnings-, marknads- och ekonomiavdelningens arbete för att undvika förluster
6. Kontrollera dina adressregister regelbundet
7. Följ den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen för olika branscher. Följ dina nyckelkunders soliditet
8. Skicka snabba påminnelser och om möjligt fakturera dröjsmålsränta och omkostnader
9. Försök att alltid ha en blandning av kunder från olika branscher
10. Vänta aldrig med att agera för att se till att få betalt. ”

Om European Payment Index 2012 Industry White Paper

Undersökningen genomfördes i 28 olika länder tidigare 2012. Undersökningen genomfördes skriftligen och närmare 8000 företag valde att svara på frågeformuläret. Detta år genomfördes undersökningen för åttonde gången. För att få tillgång till hela rapporten, EPI 2012 Industry White Paper, besök oss gärna på www.intrum.com

För ytterligare information, kontakta gärna:

Madeleine Bosch, Head of EPI Research, Intrum Justitia
Tel: +31 70 452 7323
Mobil: +31 64 6212 579
Email: m.bosch@intrum.com

Annika Billberg, IR & Communications Director
Direkt: + 46 8 546 102 03
Mobil: + 46 702 67 97 91
E-mail: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 20 länder. Koncernens omsättning uppgick 2011 till 4 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.