SEKO, facket för service och kommunikation

Tjänstedirektivet är klubbat i Bryssel

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 11:26 CET

EU-parlamentet röstade idag igenom förslaget till nytt tjänstedirektiv.

Innan det träder i kraft ska EU-ländernas statsöverhuvuden, troligtvis före årsskiftet, formellt klubba igenom beslutet. Sen har länderna tre år på sig att införliva direktivet i den egna lagstiftningen.

Syftet med direktivet är att stimulera och ta bort hinder för tjänstemarknaden inom EU.

- Det här är ett helt annat tjänstedirektiv jämfört med det ursprungliga förslag som kommissionen lanserade för snart tre år sedan, säger Thord Pettersson på Brysselkontoret.

• Den kritiserade ursprungslandsprincipen som öppnade för social dumpning är borta.
• Arbetsrätten är undantagen.
• De grundläggande rättigheterna när det gäller kollektiva förhandlingar är säkrad.
• Tjänster av allmänt intresse är undantagna liksom känsliga sektorer som till exempel bemanningsföretag.