Almega

Tjänstedirektivet nu på rätt spår

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 11:16 CET

- Tjänstedirektivet, som idag klubbas av EU-parlamentet, är ett första steg mot friare och växande europeisk tjänstehandel, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

- Kommissionens ursprungliga förslag från 2004 var enklare och skulle snabbare öppna för en växande europeisk tjänstehandel. Direktivet lägger dock en viktig grund för en fungerande inre marknad för tjänster i Europa, säger Ulf Lindberg
Tjänstedirektivet tvingar medlemsländerna att förenkla byråkratin och underlätta för konsumenter såväl som tjänsteföretagare som vågar satsa i andra länder.

Inför dagens votering hade parlamentets rapportör Evelyne Gebhardt förslag på ändringar som i stort var ett beställningsverk från de mest ortodoxa fackföreningarna.

- Att dessa förslag aldrig blev verklighet är en lättnad. Det är positivt att majoriteten av svensk fackföreningsrörelse till sist valde frihandelsvägen. Därmed är tjänstedirektivet på rätt spår igen, säger Ulf Lindberg.

- Med Tjänstedirektivet väcks en rad angelägna frågor om hur tjänsteföretag ska kunna växa inom och över Europas gränser. Hur den växande tjänstesektorn ska fortsätta vara garanten för kontinentens välstånd, säger Ulf Lindberg.

- Nästa steg är att vidga antalet branscher som direktivet omfattar, som sjukvård och bemanningsföretag. Varken Sverige eller Europa har råd att bortse från dessa branschers tillväxt- och exportpotential, säger Ulf Lindberg.

För mer information:
www.almega.se/press

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.