Vänsterpartiet

Tjänstedirektivet orsakar social dumpning

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 13:48 CET

EU-parlamentet röstade idag för ett betänkande om hur tjänstedirektivet införts, av Evelyne Gebhardt från den socialdemokratiska gruppen. Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker, anser att Gebhardt skönmålar tjänstedirektivet.

- Frågan är hur hon som anses tillhöra de mer progressiva har kunnat utarbeta ett så okritiskt betänkande som detta, där varje form av vänsterlinje saknas? säger Eva-Britt Svensson. Jag stödjer inte betänkandet. 

-Tjänstedirektivet orsakar social dumpning, särskilt efter Lavaldomen och andra antifackliga domar i EU-domstolen, säger Svensson. Men de antifackliga domarna nämns inte i betänkandet, trots att de förändrat hela arbetsmarknadspolitiken och försämrat löntagarnas rättigheter. 

- Gebhardt skriver att den så kallade ursprungslandsprincipen för tjänster ändrades till mottagarlandsprincipen, alltså att reglerna för tjänsteverksamhet skulle utgå från det land där arbetet utförs. Men detta stämmer inte. Vår partigrupp lade fram ett sånt förslag, men det röstades ner. Ursprungslandsprincipen ersattes istället av inre marknads-principen. Efter att direktivet antagits så har EU:s domstol dömt efter den inre marknadens regler och slagit fast att fackliga rättigheter är underordnade marknadsfriheterna. 

- Löntagarnas rättigheter pressas tillbaka, därför har Vänsterpartiet och Europafacket föreslagit att EU:s grundlag kompletteras med ett socialt protokoll där det tydligt framgår att de fackliga och sociala friheterna inte underordnas marknadsfriheterna, säger Svensson.


För mer information, kontakta:
Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker
Svensk mobil: 070 633 13 46
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Blogg http://www.evabrittsvensson.se
Twitter http://twitter.com/EvaBrittEU
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i "Pressrummet")