Intrum Justitia AB

Tjänsteföretag skriver av mest skulder

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 09:30 CET

En undersökning genomförd av Intrum Justitia bland närmare 6000 europeiska företag visar på stora skillnader mellan hur olika branscher drabbas av sena och uteblivna betalningar. I genomsnitt tvingas tjänsteföretag skriva av 4.5 procent av sina försäljningsintäkter jämfört med 1.5 procent bland företag som levererar gas, energi och vatten. Intrum Justitia anser att situationen för företagen kommer att försämras under 2012, men att det samtidigt finns en rad åtgärder som företagen kan vidta för att säkra sina intäkter. Att företagen får betalt för sina tjänster är en förutsättning för att ekonomin i Europa ska kunna ta fart. Detta framgår i Intrum Justitias rapport EPI 2011 Industry White Paper

Europeiska företag skriver av rekordstora belopp – totalt 312 miljarder Euro eller 2.7 procent av sina fordringar. Men denna börda är inte jämnt fördelad mellan olika branscher. Hårdast drabbas tjänstesektorn som inkluderar bland andra rekryteringsföretag, revisorer och advokatbyråer. Bland tjänsteföretag är de avskrivna beloppen tre gånger större än bland företag som levererar gas, energi och vatten. Företag inom bygg-, fastighets- och utbildningssektorn drabbas också mer än genomsnittet och tvingas skriva av stora belopp.


“Vår undersökning visar att situationen för Europas företag kan komma att försämras ytterligare innan det vänder. Tjänstesektorn drabbas alltid tidigt i konjunkturnedgångar och det är en indikation på hur ekonomin som helhet kan komma att utvecklas. Om vi gör en historisk jämförelse kan vi förvänta oss ännu högre avskrivningar i en rad branscher nästa år” säger Lars Wollung, vd Intrum Justitia.


Tjänstesektorn visar också den största ökningen i avskrivningar jämfört med föregående år, en ökning med 12.5 procent. Transportsektorn visar också en stor ökning i avskrivna skulder, 9.5 procent. Inom fastighetssektorn minskar avskrivningarna med 5 procent.


”Även om vår undersökning visar på en allvarlig utveckling så finns det åtgärder som företag kan vidta för att minska sina risker. Vi vet att företag som känner sina kunder väl och som har en fungerande kreditpolicy får betalt tidigare och slipper göra avskrivningar i lika hög grad. Att företagen får betalt för sina tjänster är en förutsättning för att ekonomin I Europa ska kunna ta fart, kommenterar Lars Wollung.”


Nyckelfakta från undersökningen


Bransch
Avskrivningar i procent 2011 Procentuell förändring 2010-2011 Tjänsteföretag 4,5 12,5 Fastigheter 3,8 -5 Utbildning 3,7 5,7 Bygg 3,6 5,8 Finansiella tjänster 3,1 3,3 Hälsa 2,9 7,4 Telekom 2,7 0 Media 2,6 4 Tillverkning 2,5 4,2 Detaljhandel 2,4 -4 Affärstjänster 2,3 4,5 Transport 2,3 9,5 Gas, vatten och energi 1,5 0

För att få tillgång till hela rapporten, EPI 2011 Industry White Paper, besök oss gärna på www.intrum.com


Hur kan du få ditt företag att fortsätta växa?

Intrum Justitia rekommenderar:
 

  1. Upprätta och implementera en ordentlig kreditpolicy för riskkontroll och ökad försäljning
  2. Följ kontinuerligt upp alla delar av kredithanteringsprocessen
  3. Försäkra dig om att du har identifierat den du gör affärer med
  4. Skriv tydliga avtal med dina kunder, där alla villkor för affären finns reglerade
  5. Interagera mellan försäljnings-, marknads- och ekonomiavdelningarna för att undvika förluster
  6. Uppdatera dina adressregister regelbundet
  7. Omvärldsbevaka och följ utvecklingen av olika branscher inklusive dina nyckelkunders betalningsförmåga
  8. Skicka snabbt påminnelser och fakturera dröjsmålsränta
  9. Utöka kontinuerligt din kundportfölj och säkerställ riskspridning
  10. Vänta aldrig med att vidta åtgärder för att få betalt, agera omedelbart

Om Intrum Justitia
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com.

Om European Payment Index 2011 Industry White Paper

Undersökningen genomfördes i 25 olika länder tidigare 2011. Undersökningen genomfördes skriftligen och närmare 6000 företag valde att svara på frågeformuläret. Detta år genomfördes undersökningen för sjunde gången.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Madeleine Bosch, Head of EPI Research, Intrum Justitia
Tel: +31 70 452 7323
Mobil: +31 64 6212 579
Email: m.bosch@intrum.com

Annika Billberg, IR & Communications Director
Direkt: + 46 8 546 102 03
Mobil: + 46 702 67 97 91
E-mail: a.billberg@intrum.com

Bifogade filer:

EPI Whitepaper 2011_111121_sv.pdf