Almega

Tjänsteföretag upprättar arbetslinjen

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:22 CET

Den privata tjänstesektorn har de nya jobben och lösningarna för att få fler i arbete. Men för att lyckas krävs flera förändringar samt en mer resultatfokuserad attityd hos beslutsfattare och myndigheter.

I rapporten "I arbetslinjens tjänst - om hur tjänsteföretagen kan minska utanförskapet" presenteras en lång rad konkreta förslag för att bryta utanförskapet och hjälpa till att upprätta arbetslinjen.
- Det är en tragedi att över en miljon människor befinner sig utanför arbetsmarknaden. Efter förändringar i a-kassan och infört jobbavdrag, måste regeringen göra det möjligt för fler aktörer än de traditionella att hjälpa människor till arbete, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Några förslag som skulle påskynda för människor att komma in i arbete, bli kvar i arbete, komma åter till arbete, och få nytt arbete, är:
- Inför pengsystem för Ams förmedlings- och omställningsverksamhet
- Avskaffa särreglerna i a-kassan för deltidsanställda i bemanningsföretag
- Öka valfriheten i vården så att köerna kortas
- Låt företagshälsovården ta ansvar för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
- Inför resultatbaserad ersättning för sjukvård i företagshälsovården
- Inför avdragsrätt för friskvård i personlig skattedeklaration
- Klassificera utbildningskostnader som investering

Trots högkonjunktur befinner sig en mycket stor del av befolkningen i utanförskap. Cirka 555 000 människor omfattas av sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), cirka 225 000 har sjuk- och rehabiliteringsersättning och närmare 318 000 är öppet arbetslösa eller ingår i olika så kallade arbetsmarknadspolitiska program.

- Ju längre en person varit borta från arbetsmarknaden, desto svårare är det att komma tillbaka. Därför måste man se till att effektiva åtgärder kan sättas in på ett mycket tidigt stadium, säger Ulf Lindberg.

- Inom tjänstesektorn finns en rad branscher som på olika sätt hjälper till att få folk i arbete. Deras kunskap skulle kunna nyttjas mer effektivt och i betydligt större omfattning. Det vore självklart för en regering som tror på företagandet att underlätta för tjänsteföretag som kan stärka arbetslinjen, säger Ulf Lindberg.

För mer information:
http://www.almega.se/press

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Lars Hjalmarson
vd Föreningen Svensk Företagshälsovård
tel. 08-762 67 49
mobil. 070-877 76 80

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.