Nordea Bank AB

Tjänsteindikatorn för andra kvartalet 2003 - fortsatt försvagad konjunktur i tjänstenäringarna

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 09:11 CEST

Från och med första kvartalet i år har Almega och Nordea tagit fram en ny indikator som belyser den sammanvägda utvecklingen i den växande privata tjänstesektorn - tjänsteindikatorn. Resultaten föreligger nu för andra kvartalet:

- Den ekonomiska aktiviteten i den privata tjänstesektorn dämpades ytterligare under andra kvartalet enligt tjänsteindikatorn. Indextalet sjönk till från 56 under första kvartalet till 53 under andra kvartalet vilket antyder att tjänstesektorerna närmat sig nära nog nolltillväxt. Värdet 50 anger gränsen för ökad respektive minskad ekonomisk aktivitet.

- Därmed har tjänsteindikatorn fallit kontinuerligt under de fyra senaste kvartalen och ligger nu klart under genomsnittet för hela mätperioden 1991-2003 (57). På liknande sätt som i USA visar tjänstesektorerna normalt högre indextal än jämförbara indikatorer för industrin. Bakgrunden är troligen det faktum att den privata tjänstesektorn växer kontinuerligt vilket inneburit att den successivt ökat sin produktionsandel av produktion och sysselsättning i ekonomin under 1990-talet.

- Delindikatorn för arbetsmarknaden fortsatte att falla kraftigt efter första kvartalets ras. Detta antyder att den privata tjänstesektorns inte på samma sätt som tidigare kommer att fungera som sysselsättningsgenerator i ekonomin. Den försvagade tjänstekonjunkturen verifieras också av att det blivit allt svårare för företagen att höja priserna.

- Inom delbranschen handeln ligger indextalen på en högre nivå än den totala tjänsteindikatorn men men även handelsindikatorn faller sedan ett år tillbaka. Indikatorn för företagstjänster har också sjunkit sedan toppnoteringen i slutet av år 2000, främst till följd av ökad pessimism hos byggkonsulter, arkitekter och datakonsultföretag.

Ytterligare information:
Owe Danemar, Almega, 08-762 6916,
Olle Djerf, Nordea, 08-614 8017
En utförligare rapport återfinns på nätet, www.almega.se eller www.nordea.se/analys.