Nordea Bank AB

Tjänsteindikatorn för tredje kvartalet 2003 - försiktig vändning uppåt i tjänstenäringarna

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2003 12:41 CET

Från och med första kvartalet i år har Almega och Nordea tagit fram en ny indikator som belyser den sammanvägda utvecklingen i den växande privata tjänstesektorn - tjänsteindikatorn. Resultaten föreligger nu för tredje kvartalet.

Tjänsteindikatorn vände försiktigt uppåt under tredje kvartalet och bryter därmed en snart tvåårig fallande trend. Indextalet steg från 54 till 56 från andra kvartalet till tredje kvartalet, där värdet 50 anger gränsen för ökad respektive minskad ekonomisk aktivitet. Tjänsteindikatorn visar alltså samma mönster som många andra indikatorer, nämligen att bottenläget i konjunkturen passerades under andra kvartalet i år.

Trots uppgången ligger tjänsteindikatorn ändå under genomsnittet för hela mätperioden 1991-2003 (57). På liknande sätt som i USA visar tjänstesektorerna normalt högre indextal än jämförbara indikatorer för industrin. Bakgrunden är troligen det faktum att den privata tjänstesektorn växer kontinuerligt vilket inneburit att den successivt ökat sin produktionsandel av produktion och sysselsättning i ekonomin under 1990-talet.

Tredje kvartalets mer optimistiska förväntningar om produktion och omsättning gäller definitivt inte arbetsmarknaden för tjänster. Delindikatorn för arbetsmarknaden fortsatte nedåt i nästan fritt fall under tredje kvartalet, vilket antyder att arbetsmarknaden går mot en fortsatt och mer påtaglig försämring.

Delbranscherna handeln och företagstjänster har också vänt uppåt enligt enkätresultaten för tredje kvartalet. Bland annat tycks datakonsulterna ha hängt på den ökade optimismen inom teleproduktindustrin. Mot strömmen går arkitektbyråer och transportsektorn med fallande indextal.