Nordea Bank AB

Tjänsteindikatorn visar på tydlig uppgång

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 11:31 CEST

I fjol lanserade Almega och Nordea en indikator som belyser den sammanvägda utvecklingen i den privata tjänstesektorn - tjänsteindikatorn. Resultaten föreligger nu för årets första kvartal.


Tjänsteindikatorn fortsatte den uppgång som inleddes i mitten på förra året. Indextalet steg till 60 från 57 under fjärde kvartalet där värdet 50 anger gränsen för ökad respektive minskad ekonomisk aktivitet. Tjänsteindikatorn visar således samma mönster som många andra indikatorer, nämligen att utsikterna stadigt förbättras och att återhämtningen nu går in i en mognare och starkare fas.

Genom uppgången ligger tjänsteindikatorn nu över genomsnittet för hela mätperioden (57). Nivån är inte så långt ifrån några tidigare vändpunkter då indexet toppat på 63-64. Det är dock en bra bit under rekordnivån på 70 som uppnåddes vid millenieskiftet.

Trots stigande förväntningar om produktion och omsättning under flera kvartal förblir arbetsmarknaden svag inom tjänstesektorn. Indikatorn för arbetsmarknaden steg aningen under första kvartalet men ligger kvar på en mycket svag nivå. Utvecklingen antyder att en vändning på arbetsmarknaden kan vara inom räckhåll men samtidigt att arbetsmarknaden kommer vara fortsatt svag i närtid.

Prisindikatorn har stabiliserats på en låg nivå. Utfallet tyder på att uppgången i försäljningspriserna kommer vara fortsatt återhållsam.

Bland delbranscherna fortsätter förbättringen för datakonsulter och halva nedgången i delindexet sedan rekordåren har nu återtagits. Detaljhandeln återhämtar sig något efter en påtaglig försämring under fjärde kvartalet. Uppgången rimmar mer med branschens försäljningssiffror och andra indikatorer på den privata konsumtionens utveckling. Arkitektbyråer uppvisade en markant uppgång, även om nivån är låg, vilket kan vara ett tecken på att utsikterna för byggsektorn kan ljusna framöver.


En utförligare rapport återfinns på nätet, www.almega.se eller www.nordea.se/analys.


Ytterligare information:
Owe Danemar, Almega, 08-762 6916
Jörgen Appelgren, Nordea, 08-614 9521