Sundsvalls kommun

Tjänstemän presenterar två förslag till finansiering av biobränslepanna på Korstaverket

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 07:00 CET

Sundsvall Energi AB vill bygga om Korstaverkets panna K1 till biobränsle, en investering på ca 900 miljoner kronor. Ärendet var uppe på kommunfullmäktiges sammanträde i november 2011, men blev då återremitterat med begäran om ytterligare utredning – bl a om hur investeringen kan finansieras. En sådan utredning är nu klar och presenteras på Stadsbacken AB:s styrelsemöte 22 mars.

– Att investera i en biobränslepanna är viktigt för att kunna uppfylla de klimatmål som finns liksom målen om en effektivare energianvändning, säger Stefan Söderlund VD Stadsbacken. Investeringen är dessutom oerhört viktigt för Sundsvall Energis långsiktiga ekonomi.

Sundsvall Energi kan inte finansiera investeringen med egna medel utan har ett behov av att 300 miljoner kronor skjuts till. I det förslag som Stadsbackens tjänstemän nu lägger fram för styrelsen är därför första alternativet att Sundsvalls kommun går in med ett aktieägartillskott om 300 miljoner kronor till Sundsvall Energi.

Det andra alternativet som tjänstemännen föreslår, är att en del av Mitthems fastighetsbestånd säljs. Det skulle i så fall röra sig om en försäljning av ca 1 500 av Mitthems lägenheter, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av bolagets lägenheter.

Stadsbackens styrelse kommer vid sitt möte att besluta om vilket alternativ man förordar. I slutändan är det Sundsvalls kommunfullmäktige som har avgörandet i sin hand. Ärendet beräknas behandlas på kommunfullmäktige i juni månad.

Kontaktperson: Stefan Söderlund, VD för Stadsbacken, tfn 070-191 63 01.