Almega

Tjänstenäringarnas roll för den ekonomiska tillväxten

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 08:00 CEST

Den svenska produktiviteten hade börjat falla redan innan den globala finanskrisen. Så skriver Lena Hagman, chefekonom Almega, och Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi, i en rapport. En satsning på tjänstesektorn både kort- och långsiktigt krävs om Sverige ska kunna återhämta sig och bli en konkurrenskraftig nation.

Rapporten belyser de områden inom tjänstesektorn där Sverige har visat en relativt hög produktivitetstillväxt från mitten av 1990-talet, men där Sverige tappat styrka under de senaste åren. Viktiga faktorer som ser ut att ligga bakom försämringen lyfts fram.

- Skall Sveriges näringsliv klara den omvandling som krävs för att hävda sig i den internationella konkurrensen krävs en ökad förståelse för tjänstenäringarna och inte minst de kunskapsintensiva tjänstenäringarna roll säger Fredrik Bergström.

 - Svensk näringspolitik måste i betydligt högre grad ta hänsyn till  de speciella förutsättningar som tjänsteföretagen verkar utifrån och inriktas på åtgärder som stimulerar investeringar i kunskapsintensiv tjänsteproduktion, säger Lena Hagman. Det gäller allt från forskning och innovation till skattesatser. Tillgången på högkvalificerad arbetskraft är avgörande.

 Rapporten fokuserar på de tjänsteproducerande företagens roll ur ett tillväxtperspektiv, både på kort och längre sikt. Analysen baseras på sammanställningar ur olika databaser. Fokus är framförallt på sysselsättnings- och produktivitetstillväxten.

 Rapporten inleds med en övergripande analys av tjänstenäringarnas långsiktiga utveckling. I rapportens andra del diskuteras huruvida tjänstenäringarna har bidragit till det kraftiga produktivitetstapp som har karaktäriserat den svenska ekonomin från 2007. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion. 

För mer information: 

www.almega.se 

www.wspgroup.se/press

Lena Hagman
chefekonom Almega
mobil. 076-108 82 51 
lena.hagman@almega.se

Fredrik Bergström
affärsområdeschef WSP Analys & Strategi
tele. 08-688 60 73  
fredrik.bergstrom@wspgroup.se

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än 2 000 medarbetare.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.