AMF

Tjänstepensionen allt viktigare för dagens unga

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 09:30 CEST

Sedan 2004 har antalet ungdomar som driver företag på deltid ökat med mer än 35 procent. Egenföretagande innebär att ansvaret för pensionsavsättning ligger på individen. För dem som har en anställning kan det löna sig att välja ett jobb som erbjuder tjänstepension, om man har möjlighet.

Pensionsplanering ligger långt borta för de flesta ungdomar, men för många innebär första jobbet också starten på ett tjänstepensionssparande. I alla fall för dem som får det via sin arbetsgivare. De som inte får det automatiskt via jobbet måste ta ansvar för det själv. Det gäller framför allt egenföretagare.

I rapporten Tjänstepensionerna i framtiden pekar AMF på olika trender som kan påverka tjänstepensionerna i framtiden. En trend är att allt fler som arbetar har ett deltidsföretagande vid sidan av sin anställning och bland ungdomar är ökningen störst. Sedan 2004 har antalet ungdomar som driver företag på deltid ökat med mer än 35 procent, jämfört med genomsnittet för allmänheten på 15 procent.

– Det är kul att entreprenörsandan är stor bland ungdomar. Att förverkliga en affärsidé tror jag många drömmer om. Att ökningen är stor just bland ungdomar kan också bero på att en egen verksamhet kan vara ett alternativ till en anställning när det är tuffa tider på arbetsmarknaden, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF.

Tjänstepension är inte en självklarhet bara för att man är anställd. Den som inte har kollektivavtal via sin arbetsgivare kan själv vara tvungen att förhandla det i sitt avtal.

– Jag råder alla som står i början av sin karriär att kolla om arbetsgivaren betalar tjänstepension. Inom vissa kollektivavtal börjar arbetsgivaren betala in det redan från 21 års ålder. Om man inte får tjänstepension bör man kompenseras med en högre lön. På så sätt kan man själv göra avsättningen, säger Carina Blomberg.

En annan faktor som påverkar pensionen är när i livet vi börjar arbeta. Ju senare in på arbetsmarknaden, desto kortare tid att tjäna in pensionen. Den så kallade etableringsåldern, d.v.s. vid vilken ålder de flesta är i arbete, var i början på 90-talet 21 år och nu drygt två decennier senare ligger den på 28 år.

Hela rapporten Tjänstepensionerna i framtiden finns på AMFs medierum: http://media.amf.se

För mer information, kontakta:

Carina Blomberg, trygghetsekonom AMF: 070-311 74 93, carina.blomberg@amf.se

Emelie Ericson, PR och Information AMF: 070-208 24 32, emelie.ericson@amf.se

AMF är pensionsbolaget för alla som söker enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. Svenskt Näringsliv och LO äger till lika delar aktiebolaget AMF som drivs enligt ömsesidiga principer där vinsten i sin helhet tillfaller spararna. Koncernen AMF förvaltar totalt cirka 426 miljarder kronor i aktier, fastigheter och räntebärande papper åt cirka 3,8 miljoner sparare. AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB är helägda dotterbolag till AMF.