Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteprisindex, 2:a kvartalet 2012: Tjänstepriserna ökade under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 10:26 CEST

Tjänsteprisindex steg med 0,4 procent från första till andra kvartalet 2012. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 1,2 procent. Sedan andra kvartalet 2011 har tjänsteprisindex stigit med 2,0 procent.

Till kvartalsförändringen på 0,4 procent bidrog främst prisökningar inom transport- och magasineringstjänster (0,3%), hotelltjänster (4,1%), fastighetstjänster (0,6%) och reklamtjänster (3,2%), som bidrog med 0,1 procentenhet vardera till uppgången.  

Se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____339478.aspx

SPIN 2007 (svensk produktindelning efter näringsgren)

Tjänsteprisindex redovisas efter svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) vilken även är anpassad efter den europeiska produktindelningen, CPA. Sedan 2009 redovisas index enligt SPIN 2007 i Sveriges statistiska databaser. 

Mer information om SPIN 2007

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 3:e kvartalet 2012 publiceras 2012-11-08 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Maria Ädel
Tfn 08-506 947 16
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Ulf Jonstad
Tfn 08-506 945 39
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.