Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteprisindex, 2:a kvartalet 2007: Priser för tjänster går upp

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:38 CEST

Priserna för tjänster steg det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet, med undantag för godshantering och databehandlingstjänster. Jämfört med priserna för andra kvartalet förra året har priserna stigit för alla de tjänster som ingår i undersökningen, utom för sjötransporter.

Tjänsteprisindex

Tjänsteprisindex (TPI) tas fram kvartalsvis för de tjänster som redovisas i tabellen nedan. Ett TPI för den totala tjänsteproduktionen kan inte beräknas.

Tjänsteprisindex per produktgrupp

http://www.scb.se/templates/pressinfo____211352.aspLokalhyror

TPI för lokalhyror totalt steg med 2,2 procent från 2006 till 2007 (preliminär siffra). Från 2005 till 2006 steg TPI för lokalhyror med 1,6 procent.

Definitioner och förklaringar

Tjänsteprisindex (TPI) är ett producentprisindex för tjänster och mäter prisutvecklingen för företagens försäljning av tjänster, huvudsakligen till andra företag. De första TPI utvecklades under mitten av 1990-talet. Dessa TPI avsåg prisutvecklingen för lokalhyror, inrikes flyg och hotelltjänster. Sedan 2000 har index för ytterligare ca 30 branscher utvecklats.

Idag används TPI i huvudsak av nationalräkenskaperna (NR) för att räkna om värden i löpande priser till fasta priser. TPI kan även användas i avtalssammanhang.

Nya tjänsteprisindex utvecklas löpande för att omfatta de flesta tjänstegrupper inom Sveriges nationalräkenskaper och för att uppfylla nya internationella krav. Idag finns TPI för drygt 40 procent av näringslivets tjänsteproduktion. På SCB:s webbplats finns rapporter för de index som har utvecklats och information om pågående utvecklingsarbete. Index som produceras löpande publiceras i tabeller på webbplatsen. Några index kan inte publiceras av sekretesskäl, t ex index för teletjänster och för flygresor. Dessa index används endast av nationalräkenskaperna. Andra index produceras på prov 1-2 år innan de publiceras.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 3:e kvartalet publiceras 2007-11-09 kl. 09.30.

Avskiljare
Producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 943 66

Förfrågningar
Kamala Krishnan
Tfn 08-506 944 81
E-post kamala.krishnan@scb.se
Giuseppe Picone
Tfn 08-506 941 98
E-post giuseppe.picone@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.