Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteprisindex, 3:e kvartalet 2011: Tjänstepriserna marginellt ned

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 09:36 CET

Tjänsteprisindex sjönk med 0,1 procent från andra till tredje kvartalet 2011. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en ökning med 0,5 procent. Sedan tredje kvartalet 2010 har Tjänsteprisindex stigit med 1,3 procent.

Till den negativa kvartalsförändringen på 0,1 procent bidrog främst prissänkningar på tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik samt finans- och försäkringsverksamhet (-1,2 %), vilka bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. Denna nedgång berodde främst på stora säsongsmässiga prissänkningar på reklamtjänster. Index påverkades även nedåt av prissänkningar på informations- och kommunikationstjänster (-0,4%), som bidrog nedåt med 0,1 procentenheter. Nedgången motverkades av prisökningar på andra stödtjänster till transport  (2,4 %), vilket påverkade index uppåt med 0,2 procentenhet.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____323494.aspx

SPIN 2007 (svensk produktindelning efter näringsgren)
Tjänsteprisindex redovisas efter svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) vilken även är anpassad efter den europeiska produktindelningen, CPA. Sedan 2009 redovisas index enligt SPIN 2007 i Sveriges statistiska databaser.

Mer information om SPIN 2007


Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle
Tjänsteprisindex för 4:e kvartalet 2011 publiceras 2012-02-13 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Ulf Jonstad
Tfn 08-506 945 93
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Emma Strand

Tfn 08-506 947 17
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.