Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteprisindex, 4:e kvartalet 2009: Tjänstepriserna svagt uppåt

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 10:00 CET

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287326.aspx

Tjänsteprisindex steg med 0,3 procent från tredje till fjärde kvartalet 2009. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en ökning med 0,4 procent. Sedan fjärde kvartalet 2008 har Tjänsteprisindex stigit med 0,5 procent.

Tjänsteprisernas utveckling

Tjänstepriserna steg i genomsnitt med 0,3 procent från tredje till fjärde kvartalet 2009. Till kvartalsförändringen bidrog främst högre priser på tjänster inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik och finans- och försäkringsverksamhet (1,1 %) som påverkade index uppåt med 0,2 procentenheter. Denna ökning berodde nästan uteslutande på en säsongsnormal prisuppgång för reklamtjänster.

Index påverkades även uppåt av prisökningar på hotell- och restaurangtjänster (1,5 %) samt uthyrning, fastighetsservice och andra stödtjänster (1,2 %) vilka bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på transport- och magasineringstjänster (-0,3 %) samt informations- och kommunikationstjänster (-0,6 %) vilka bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Jämfört med motsvarande kvartal förra året har tjänstepriserna stigit med i genomsnitt 0,5 procent, vilket är en minskning jämfört med föregående kvartal då motsvarande tal var 0,6 procent.

Övergång till SPIN 2007 (svensk produktindelning efter näringsgren)

Tjänsteprisindex redovisas efter svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) vilken även är anpassad efter den europeiska produktindelningen, CPA. En ny version av denna klassificering, SPIN 2007, har införts i TPI från och med 2009. Under 2009 redovisas enligt både SPIN 2002 och 2007 i Sveriges statistiska databaser. För mer information om SPIN 2007 se http://www.scb.se/Pages/List____257220.aspx

Lokalhyror

TPI för lokalhyror beräknas årsvis. Ett definitivt indextal för föregående år och ett preliminärt indextal för aktuellt år presenteras i samband med publiceringen av index för andra kvartalet.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 1:a kvartalet 2010 publiceras 2010-05-11 kl. 09.30.

 Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

 

Förfrågningar

Thomas Olsson
Tfn 08-506 945 74
E-post thomas.olsson@scb.se

Marcus Fridén

Tfn 08-506 943 19
E-post marcus.friden@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.