Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteprisindex, 4:e kvartalet 2010: Tjänstepriserna svagt uppåt

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 09:38 CET

Tjänsteprisindex steg med 0,1 procent från tredje till fjärde kvartalet 2010. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en sänkning med 0,2 procent. Sedan fjärde kvartalet 2009 har Tjänsteprisindex stigit med 0,9 procent.

Till kvartalsförändringen på 0,1 procent bidrog främst en prisökning på reklamtjänster (9,5 %) som bidrog med 0,3 procentenheter. Index påverkades även uppåt av prisökningar på tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon (6,5 %) och hotelltjänster (4,7 %), vilka båda bidrog med 0,1 procentenhet. Under inverkan av en stärkt krona gentemot euron noteras en prisnedgång på andra stödtjänster till transport (-5,6 %), vilket bidrog nedåt med 0,4 procentenheter.

För tabell vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308318.aspx

SPIN 2007 (svensk produktindelning efter näringsgren)

Tjänsteprisindex redovisas efter svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) vilken även är anpassad efter den europeiska produktindelningen, CPA. Sedan 2009 redovisas index enligt SPIN 2007 i Sveriges statistiska databaser. För mer information om SPIN 2007 se http://www.scb.se/Pages/List____257220.aspx

Lokalhyror

TPI för lokalhyror beräknades tidigare årsvis. Under 2010 har ett arbete pågått för att beräkna index kvartalsvis och vid publiceringen av TPI för första kvartalet 2011 kommer en ny indexserie för 68.2 att publiceras. Den gamla serien finns publicerad enligt SPIN 2002 fram till indextal avseende 2009.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 1:a kvartalet 2011 publiceras 2011-05-13 kl. 09.30.


Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar
Mical Tareke
Tfn 08-506 944 16
E-post mical.tareke@scb.se
Marcus Fridén
Tfn 08-506 943 19
E-post marcus.friden@scb.se