Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteprisindex, 4:e kvartalet 2012: Tjänstepriserna steg fjärde kvartalet

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 10:54 CET

Tjänsteprisindex steg med 0,3 procent från tredje till fjärde kvartalet 2012. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en nedgång med 0,4 procent. Sedan fjärde kvartalet 2011 har Tjänsteprisindex stigit med 1,4 procent.

Till den positiva kvartalsförändringen bidrog främst prisökningar inom Juridik, ekonomi och teknik samt finans- och försäkringsverksamhet. Även Informations- och kommunikationstjänster bidrog till ökningen. Prissänkningar inom Transport- och magasineringstjänster samt Fastighetstjänster motverkade uppgången.

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____349784.aspx

SPIN 2007 (svensk produktindelning efter näringsgren)

Tjänsteprisindex redovisas efter svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) vilken även är anpassad efter den europeiska produktindelningen, CPA. Sedan 2009 redovisas index enligt SPIN 2007 i Sveriges statistiska databaser. 

Mer information om SPIN 2007

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Tjänsteprisindex för 1:a kvartalet 2013 publiceras 2013-05-13 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för prisstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 946 04

Förfrågningar

Emma Strand
Tfn 08-506 947 17
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Maria Frykhult
Tfn 08-506 945 35
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.