Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänsteproduktionsindex juli 2008: Tjänsteproduktionen föll i juli

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 09:36 CEST

 

Svensk tjänsteproduktion minskade med 2,5 procent i fasta och kalenderkorrigerade priser under perioden juli jämfört med juli föregående år. Den bransch som representerade den största nedgången jämfört med föregående år var fastighets- och företagstjänster som minskade med 4,2 procent.

I löpande priser ökade tjänsteproduktionen med 3,2 procent. Priserna ökade med 4,3 procent och kalenderkorrigeringen påverkade utfallet negativt med 1,5 procentenheter. Kalenderkorrigeringen beror på att innevarande månad har en extra arbetsdag jämfört med juli föregående år. Detta innebar att tjänsteproduktionens volymtillväxt skrivs till -2,5 procent i juli, korrigerat för kalendereffekter. Motsvarande uppgift för perioden januari till juli i år visade en ökning med 1,3 procent.

Den samlade produktionen inom tjänstesektorn visar på längre sikt en vikande trend. Detta illustreras för såväl månads, 3-månaders och 12 månaders utvecklingen, alla serier uttryckta i fasta och kalenderkorrigerade priser. Den löpande 3 månaders utvecklingen för tjänsteproduktionsindex uppvisar en minskning från 6,3 procent under juni månad föregående år till 0 procent tillväxt innevarande månad.

Parti- och detaljhandeln

Produktionen inom parti- och detaljhandel minskade med 2,0 procentijuli jämfört med juli föregående år. Hittills i år (januari - juli) har tjänsteproduktionen i branschen ökat med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Transport och kommunikation

Produktionen inom transport och kommunikation ökade med 2,7 procentijuli jämfört med juli föregående år. Hittills i år (januari - juli) har tjänsteproduktionen i branschen ökat med 2,0 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Fastigheter och företagstjänster

Produktionen inom fastigheter och företagstjänster minskade med 4,2 procentijuli jämfört med juli föregående år. Hittills i år (januari - juli) har tjänsteproduktionen i branschen ökat med 0,8 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Utbildning, hälso- och sjukvård, omsorg

Produktionen inom utbildning, hälso- och sjukvård ökade med 1,2 procentijuli jämfört med juli föregående år. Hittills i år (januari - juli) har tjänsteproduktionen i branschen ökat med 5,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Samhälleliga och personliga tjänster

Produktionen inom samhälleliga och personliga tjänster minskade med 0,5 procentijuli jämfört med juli föregående år. Hittills i år (januari - juli) har tjänsteproduktionen i branschen ökat med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Tjänsteproduktionsindex för juli 2008

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246879.asp

Tidsserier total tjänsteproduktion, löpande priser

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____246879.asp

 

Definitioner och förklaringar

 

Historiska uppgifter är reviderade dels genom tillgången till nya prisuppgifter och dels genom tillgången till ny information.

Resultatet i denna undersökning baseras på Omsättningsstatistiken för tjänstesektorn. Svarsfrekvensen i undersökningen Omsättningsstatistiken uppgår till ca 90 procent av samtliga svarande. Den s.k. vägda svarsfrekvensen där hänsyn tas till omsättningens storlek för de svarande företagen, uppgick till 93 procent.

 

Med Tjänsteproduktion avses här SNI 50-64 och SNI 70-93.

 

Omräkning av värden i löpande priser till värden i fasta priser har gjorts med hjälp av ett konsumentprisindex, tjänsteprisindex, löneindex och producentprisindex samt faktorprisindex. Vilket prisindex som används som deflator i respektive bransch beskrivs i den metodrapport som finns på produktsidan. Kalenderkorrigering görs med hjälp av ett index som mäter kalendereffekten. Denna effekt uppstår dels genom att månaderna innehåller olika antal försäljningsdagar, dels genom att försäljningen varierar mellan olika veckodagar. Alla tidsserier har basår 2005.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2008-10-21 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för näringslivets struktur
70189 Örebro
Fax 019-17 69 24
Förfrågningar
Markus Thorsteinsen
Tfn 019-17 60 82
E-post markus.thorsteinsen@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.