Svenska Teknik&Designföretagen

​Tjänster nyckeln till Sveriges framtida innovationspotential

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 12:59 CET

Idag presenterade Helene Hellmark Knutsson regeringens forsknings- och innovationsproposition, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Svenska Teknik&Designföretagen saknar flera åtgärder som är avgörande för Sverige som framtida innovationsland.

Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar de satsningar på klimat, miljö och hållbart samhällsbyggande som regeringen idag presenterat. Även ambitionen att öka kvalitet i forskningen och höja den tvärvetenskapliga kunskapen för att lösa de globala samhällsutmaningarna ser vi som positivt. Dock saknas flertalet konkreta åtgärder som är avgörande för att Sverige ska fortsätta kunna vara ett av världens mest innovativa länder. Politiken måste ta ansvar för att understödja den pågående strukturomvandlingen och investera i forskning som är till nytta för kunskapsintensiva tjänsteföretag, nya branscher och andra växande sektorer. Det är att bygga kunskap i samverkan och stärker konkurrenskraften.

-Det kunskapsintensiva tjänsteföretagen måste få förutsättningar att spela en viktigare roll för svensk forskning och innovation. Det gynnar hela näringslivet, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

Svenska Teknik&Designföretagen saknar följande konkreta och effektiva insatser i propositionen:

  • Öka satsningarna på tjänsteinnovation. Öronmärk pengar till tjänsteforskningen och vidta åtgärder så att tvärvetenskapliga områden får ett större fokus i resurstilldelning. Det är i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna som majoriteten av alla arbetstillfällen skapas.
  • Fördubbla FoU-avdraget. Den sänkta arbetsgivaravgiften för medarbetare som bedriver forskning och utveckling har bidragit till att öka antalet anställda i näringslivet som bedriver forskning och utveckling. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna per forskare bör öka från 10 till 15 procent och det maximala avdraget per arbetsgivare bör fördubblas till 460.000 kr per månad.
  • Reformera tillämpningen av medfinansieringskravet. Kunskapsintensiva tjänsteföretag måste kunna bedriva forskning på jämlika villkor som akademi och institut, det gynnar hela näringslivet.
  • Reformera expertskatten. Sveriges hårdare krav i jämförelse med övriga OECD-länder sätter käppar i hjulen för svensk forskning. Förenkla regelverk och sänk krav så att fler internationella forskare och experter kan etablera sig i Sverige.

- Sverige ska vara ett land som attraherar och välkomnar de bästa. Vi måste öppna upp för att fler företag ska kunna anställa spetskompetens och fortsätta bedriva forskning och innovation i Sverige. Med rätt regelverk kommer nyinvesteringar, nyetableringar och nya jobb. Med ovanstående reformer skulle de kunskapsintensiva tjänsteföretagen kunna bli en ännu starkare innovationsmotor för fler jobb i Sverige, säger Magnus Höij.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se