Statistiska centralbyrån, SCB

Tjänstesektorn enligt Företagens ekonomi 2005: 2005 var ännu ett starkt år för den privata tjänstesektorn

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 09:39 CEST

Den totala försäljningen inom tjänstesektorn, mätt i löpande priser, uppgick till cirka 3 329 miljarder kronor. Detta är en ökning med drygt 8 procent sedan 2004. Försäljningen fördelar sig på handelsvaror med 1 796 miljarder kronor, och på tjänster med 1 533 miljarder kronor enligt undersökningen Företagens ekonomi 2005.

I tjänstesektorn fanns totalt 505 537 företag, en ökning med cirka 23 000 jämfört med 2004. Sedan 1997 har antalet tjänsteföretag ökat med 40 procent eller cirka 145 000 företag. Den bransch som ökat mest procentuellt är Andra samhälleliga och personliga tjänster. 2005 fanns 70 775 företag i branschen, en ökning med 107 procent jämfört med 1997.

Under 2005 uppgick den totala försäljningen inom utbildningsbranschen till drygt 25 miljarder kronor vilket var en ökning med 4,2 procent jämfört med 2004. Sedan 1999 har försäljningen ökat med 74 procent. De produkter som har ökat mest de senaste åren är förskole-, grundskole- och gymnasial utbildning. Utvecklingen i branschen är tecken på en ökad grad av privatisering inom dessa tre produkter.


Publikation

Detta framgår av Ekonomisk statistik för tjänstesektorn, en årlig undersökning från Statistiska centralbyrån, SCB.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 85

Förfrågningar
Johan Åhman
Tfn 019-17 61 09
E-post johan.ahman@scb.se
Lisa Allemo
Tfn 019-17 62 11
E-post lisa.allemo@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.