Länsstyrelsen Västerbotten

Tjärdrottningens hus fräschas upp

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 07:30 CEST

Under 2014 färdigställs fasadrenoveringen på byggnadsminnet Åströmska gården i Vindeln. Länsstyrelsen har bidragit till restaurering av gården och dess byggnader sedan 2011 och den sista avslutande etappen genomförs nu i år.

Här ligger ett unikt bostadshus från 1862 som försågs med en imponerande brädfodring vid förra sekelskiftet, ritad av arkitekten C. Fr. Sandgren. Den rikt utsmyckade fasaden är utformad så att den ger illusionen av ett stenhus, men det är inte bara panelen som imiterar sten, utan även själva färgen. När fasaden målades kastades nämligen granitmjöl på fasaden för att ge en stenimiterande yta.

– Det är en unik miljö med en rik historia, och det känns bra att ägaren ville ta tag i att restaurera miljön, menar Helena Wikberg vid Länsstyrelsen. Eftersom det är ett lagskyddat byggnadsminne har Länsstyrseln ett ansvar för att de kulturhistoriska värdena vårdas och bevaras.

Länsstyrelsen bidrar med sammanlagt 960 000 kr till hela fasadrenoveringen som inleddes 2013 och som slutförs nu under 2014. Länsstyrelsen bidrar även till kostnaden för en antikvarie vid Historiska Hus i Umeå AB, för att säkerställa att arbetet görs med antikvariskt godkända metoder, och till kostnaden för projektledning.

Vem kan då ha bott i detta ståtliga hus, kan man undra? Kung Karl den XV reste i länet och passerade det ståtliga timmerhuset och undrade också över vem som bodde där.  ”Det är en bonde som heter Åström”, fick han till svar. ”Det är väl ändå ett för stort hus för en så liten fågel!" svarade kungen då.

Huset, som från början endast hade rödmålad timmerstomme uppfördes mycket riktigt av denne ”bonden Anders Åström d. ä.” som under 1840-talet öppnade lanthandel och drev jordbruk på gården i Vindeln. Affärsrörelsen övertogs 1876 av sonen Anders Åström d. y. som bland annat grundade Umeå Tjärexport AB (UTAB) tillsammans med Scharin. Gården och affärsrörelserna levde vidare genom Åströms sonhustru Ingegerd Levander från Skåne, även kallad ”Tjärdrottningen”. Hon blev framgångsrik chef för bland annat Umeå Tjärexport AB och hon drev företaget från 1931 ända fram till 1980-talet. Ingegerd var en välutbildad kvinna som etablerade sig som företagare i en helt mansdominerad värld. Idag ägs gården av Ingegerds dotter Ann-Marie Åström.

Fakta

Åströmska gården från 1862 blev ett lagskyddat byggnadsminne 1992 och huvudbyggnaden är sällsynt påkostad, uppförd i två höga våningar och är 34 meter lång. På gården finns flera äldre byggnader, logen från 1844 var tidigare sammanbyggd med en nyare ladugård vilken revs 2012. Här finns även en flygelbyggnad från 1862 som bland annat innehållit rättarbostad, bagarstuga, stall och drängstuga. Sedan 2011 har logen från 1844 och flygelbyggnaden från 1862 restaurerats med bidrag från Länsstyrelsen.

Läs mer

Borgegård, Lars-Erik. Bonde och handelsman i Degerfors. Västerbotten 1965.

Eriksson, Karin. Några märkliga trähus från 1890-talet i Västerbotten – C. F. Sandgren. Västerbotten 1965.

Kontakter

Bo Sundin, Länsantikvarie. Har träffat och intervjuat tjärdrottningen Ingegerd Levander
tel. 010-2254523

Gunnar Bäckström byggkonsult, är projektledare för restaureringen.
Tel. 072-7320302

Annika Lindberg vid Historiska Hus i Norr AB, uppdragen antikvarie.
Tel 070- 3570720

Anders Nordström vid Historiska Hus i Norr AB
tel 070-5600720
e-post:  info@historiskahus.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.