TjeckienExperten AB

TjeckienExperten AB går med i SRF

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 15:31 CEST

Medlemskapet i SRF är inte obligatoriskt för resebyråer och arrangörer, men visar att man är en stabil och seriös aktör i resebranschen, medlemmarna får föreningens tyngd i t.ex. förhandlingar och upphandlingar. 
För att få vara medlem krävs bl.a. att man följer svensk lag och har ställt lagstadgade garantier till Kammarkollegiet. TjeckienExperten AB har ända sedan starten 1996 informellt uppfyllt dessa krav, nu blir det mer formellt.

Här följer ett utdrag från SRFs information om medlemskapet:
- Ett företag som är medlem i Svenska Resebyråföreningen bedriver yrkesmässig resebyråverksamhet. Personalen är kompetent och erfaren samt väl insatt i för branschen gällande lagar och regler.
- Företaget har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet och kan påvisa tillfredställande ekonomiska resurser och resultat.
- Verksamheten bedrivs från fast försäljningsställe i representativa lokaler. Företaget har tillgång till avancerade bokningssystem och erbjuder därför det för resenären bästa alternativet från kostnads- och effektivitetssynpunkt.
- Företaget följer beslut fattade i Allmänna reklamationsnämnden samt följer UD:s reserekommendationer.
- Medlemskap i SRF är en kvalitetsstämpel! Det innebär att medlemsföretagen bland annat förbinder sig att följa de riktlinjer som föreningen utfärdar. Den som anlitar ett SRF-företag kan därmed vara säker på att företaget är seriöst och följer de etiska värderingar som föreningen anser att branschen ska ha.

En nyhet i samband med detta är också att vi övergår till SRFs villkor för paketresor och har uppdaterat våra egna särskilda resevillkor som gäller för nybokningar från och med 17 juni. Bokningar gjorda innan dess omfattas fortfarande av de äldre resevillkoren som kommer att fasas ut under året.

TjeckienExperten AB är Sveriges största arrangör av paketresor till Tjeckien. Vi har varit verksamma sedan 1996. Travel2Football.se är bifirma till TjeckienExperten och har unikt samarbete med engelska storklubbar.