Vårdförbundet

”Tjejer säger inte saker rakt ut”

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 16:10 CEST

Kunskaperna om unga flickors situation är otillräcklig och villkoren kan förbättras. Det framgår av Vårdförbundets arbete med att undersöka och beskriva livssituationen för 10-14 åriga flickor i Girl Child Project. I slutrapporten säger en flicka: ”Tjejer säger inte saker rakt ut men det gör killarna”.

Rapporten visar på vikten av att stödja så kallade friskfaktorer: Alla vuxna måste se sig som förebilder, det är viktigt att vuxna i barnens närmiljö är tillgängliga för diskussion, samtal och stöd. Vissa risker som flickorna utsätts för hänger ihop med att vuxna ofta är omedvetna om vad unga flickor utsätts för i form av grupptryck och våld, men även genom familjebråk.

Idag är kunskaperna om unga flickors situation otillräckliga. Forskning om barn är exempelvis alltför sällan uppdelad på kön vilket gör att man inte uppmärksammar att flickorna ofta har det svårare.

Vårdförbundet menar att det borde vara självklart att även forskningsresultat som rör barn är uppdelade efter kön och ålder.

Rapporten ger dels en allmän bild av nuläget för unga flickor och redogör sedan för intervjuerna, uppdelat ämnesvis. Några exempel:

* Flickorna beskriver olika saker som de känner sig rädda för; ”ormar”, ”att bli misshandlad”, ”knarkare”. Några uttrycker att det är farligare att vara flicka - de är ”mer utsatta”. Flickorna tror att det är lugnare på landet.
* Om hälsa: ”man borde bry sig mer om insidan också”, ”Motionera behöver inte betyda att man går på gym eller att man är ute och springer”.
* Om skolan: ”Det är jättebra, man lär sig mycket”, ”Det är kul för det mesta”, men också ”Om läraren säger att klassen är mycket bättre utan dig, då vill man inte gå. Om läraren säger så då är läraren delaktig till att man skolkar.”
* Om skolmaten och miljön i skolan: ”Ibland finns det inga platser, då får man stå och äta eller så får man strunta i och äta. På onsdagar kommer vi sist. Då finns det sittplatser men ingen mat”.
* Om familjen: ”Familjen är det bästa som finns”, ”Man kan inte klara sig utan dom. Det är inte bara för att dom försörjer en. Man älskar dom så himla mycket”.

Vårdförbundet har inom ramen för sjuksköterskeinternationalen (ICN) deltagit i Girl Child Project som syftar till att öka kunskaperna om hur unga flickor har det.

Mer information: Pressansvarig Björn Sundin: telefon 070-373 18 50, bjorn.sundin@vardforbundet.se