Ungdomsstyrelsen

TJEJJOUR, FLYKTINGFRÅGOR OCH FOTBOLL I FÖRORT FÅR STÖD INOM UNG OCH AKTIV I EUROPA

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 12:53 CEST

Nu har Ungdomsstyrelsen, nationellt kontor för EU-programmet Ung och Aktiv i Europa, efter årets första ansökningsomgång beslutat att stödja 35 projekt runt om i Sverige. Några som får stöd är Tjejjouren i Malmö, Somaliska ungdomsföreningen i Sverige (Spånga), Kista FC och Skellefteå kommun
Vid fem tillfällen per år fördelas totalt nära 27 miljoner kronor i programmet för praktisk ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Icke-formellt och informellt lärande i ett europeiskt sammanhang, ett förstärkt medborgarskap och respekt för kulturell mångfald och kamp mot rasism och främlingsfientlighet är teman som betonas i programmets mål. Här är ett urval ur årets projekt:

• Flykting- och integrationsprojekt hos Somaliska ungdomsföreningen i Spånga, inom delprogrammet Ungdomsutbyten:
40 ungdomar från SONECA i Nederländerna, Brent Refugee Help i England, Fundacja dla Refugee i Polen och Københavns Internationale Forening deltar under utbytet i sommar. Målet är att öka ungdomarnas självkänsla och kommunikativa förmåga. Flyktingars position inom EU och integration blir viktiga frågor.

• Tjejjouren i Malmö, inom delprogrammet Utbildning och nätverksbyggande:
I maj kommer deltagare från sju organisationer i fyra länder till Malmö. Alla arbetar med att främja jämställdhet mellan könen och med att stoppa prostitution. Nu ska den svenska sexköpslagens teori och praktik diskuteras och ett samarbete mot prostitution och trafficking planeras.

• Kista FC, inom delprogrammet Europeisk volontärtjänst:
Fotbollsklubben i Stockholms norra förorter riktar sig till både unga och vuxna. I vår tar man emot en turkisk volontär från Akdeniz University EU Office i Turkiet för att ytterligare förstärka klubbens mångkulturella miljö.

• Skellefteå kommun, inom området Utbildning och nätverksbyggande:
37 deltagare från 13 organisationer i nio länder besöker Skellefteå i juni för att arbeta kring icke-formellt lärande med särskilt fokus på värdet av att erkänna icke-formellt lärande för unga med begränsade möjligheter.


Mer information finns på:
http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1429,00.html


Kontakta gärna Malin Engstedt, pressekreterare
tel 070-663 39 18, malin.engstedt@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.