Rikspolisstyrelsen

Tjejtrampet påverkar Stockholmstrafiken

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 15:27 CEST

Söndagen den 23 maj 2004 genomförs cykeltävlingen Tjejtrampet i Stockholm. Tävlingen, som börjar kl 09.30, startar på Lindarängsvägen och genomförs vidare på i första hand på cykelbanor och lokalgator inom Stockholms stad och Solna, Sollentuna och Danderyds kommuner.

Söndagen den 23 maj 2004 arrangerar Svenska Cykelförbundet den traditionella tävlingen Tjejtrampet med ca 4.000 deltagande cyklister. Cykeltävlingen är en elittävling parallellt med ett motionslopp för kvinnor.

Tävlingen genomförs inom Stockholms, Solnas, Sollentunas och Danderyds kommuner och är drygt 50 kilometer lång.


Tävlingsstart är kl 09:30 för eliten och ca kl 11:00 för motionsklasserna. Starten sker på Gärdet vid Lindarängsvägen (mellan Sandhamnsgatan och Greve von Essens väg). Detta får till följd att hela Valhallavägen kommer att vara avstängd för annan trafik mellan kl 09:30 och ca kl 13:00. Starten sker dock i flera startgrupper med ca 10 min mellanrum. Korsande trafik släpps fram mellan de olika startgrupperna.

Eliten går i mål ca kl 12.00 och motionärerna går i mål fram till kl 17.00

Trafiken kommer att, förutom Valhallavägen, i första hand att påverkas vid Cederdalsgatan och i Sollentuna. Gasverksvägen och Lindarängsvägen kommer att vara avstängda för annan trafik.

I sammanfattning kommer tävlingen att gå följande vägsträcka:

Lindarängsvägen - Valhallavägen - Roslagstull - Cederdalsgatan - Sveaplan - Sveavägen västerut - Norrtull - och fortsättningsvis i första hand på cykelvägar genom Hagaparken - Frösundaleden - Sollentunavägen - Kista - Sollentuna - Tureberg - Edsviken - Landsnora - Sjöberg - Klingsta - Stocksundsbron/E 18 - Norra Djurgården - Hjorthagen - Ladugårdsgärdet.

Uppgifterna lämnade av Mats Nylén vid Stockholmspolisen, tfn 08-692 63 08. Ytterligare information kan fås via Tjejtrampets webbsida: http://www.tjejtrampet.com