Statens Strålskyddsinstitut, SSI

Tjernobyl - 20 år senare

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 10:38 CEST

Den 26 april är det 20 år sedan Tjernobylolyckan inträffade. Men anledning av detta ägnas nr 1-2006 av Strålskyddsnytt, SSI:s vetenskapliga tidskrift, enbart åt olyckan och hur katastrofen påverkade Norden och vilka effekter som studerats under de följande årtiondena.

Tidningen inleds med personskildringar från Forsmarks kärnkraftverk, första stället där det radioaktiva utsläppet uppmärksammades, och från FOA, som hade i uppdrag att komma fram till vad som egentligen hade skett. Det dröjde två dygn innan Sovjetregimen officiellt erkände olyckan.

Forskare vid bland annat Lantbruksuniversitetet redogör för nedfallets långsiktiga effekter i insjöar, hos renar och i skog- och mark. Representanter för våra norska och finska systermyndigheter beskriver olyckas följder i våra grannländer. SSI:s forskningschef Leif Moberg redovisar konsekvenser i Ryssland, Vitryssland och Ukraina i skenet av den djuplodande FN-rapport som kom förra året.

Tidningen innehåller också ett fotoreportage från dagens Tjernobyl och en framåtblick när det gäller inkapslingen av den skadade reaktorn.

Med anledning av tjugoårsdagen anordnar SSI och SKI ett gemensamt presseminarium den 7 april.

Läs mer här (inkl foton från Tjernobyl): http://www.ssi.se/News/newsEntire.asp?ID=213
Strålskyddsnytt finns som PDF på www.ssi.se
Kostnadsfria pappersexemplar kan beställas via bestall@ssi.se

Ytterligare information lämnas av:
Ulrika Lyth, informationschef, 08-729 71 28, 073-301 88 09