Nordic Microcap Investment AB

Tjugotre miljoner till mikrofinans i Västafrika

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 14:34 CET

Nordic Microcap Investment AB (NMC)  i Uppsala investerar nu fjorton miljoner kronor i mikrofinansbanken Asusu i Niger i Västafrika. Samtidigt investerar NMC nio miljoner i mikrofinansbanken Birima i Senegal. NMC blir därmed stor ägare i båda bankerna.
- Det här är helt i linje med vår filosofi, säger Lars-Olof Hellgren, VD för NMC/Mikrofinanshuset.

- När vi investerar ser vi till att bli delägare, då vet vi att allt går rätt till. Den här gången är det extra roligt eftersom Birima i Senegal grundades av en av mina favoritartister, senegalesen Youssou N´Dour. Nu blir vi delägare i samma bank!

Youssou N´Dour döpte banken efter kung Birima som härskade i Senegal på 1800-talet. Han gjorde sig känd för sin pålitlighet, integritet och stora moraliska vandel.

- Mikrofinansbanken Birima bygger på samma värderingar. Vi är glada att den visionen stöds av en sådan investerare som Nordic Microcap, säger Youssou N´Dour.

”Birima” är också namnet på en av Youssou N´Dours sånger på albumet ”Joko from Village to Town”.

Investeringarna innebär att NMC blir ägare till 25 procent i Asusu och 27 procent i Birima. Båda bankerna arbetar med att erbjuda finansiella tjänster till den fattiga befolkningen i respektive land. Investeringar i mikrofinans i Afrika har på senare år visat sig mycket lönsamt. Det finns en enormt stor marknad, de ovan nämnda exemplen illustrerar detta.

Eftersom majoriteten invånare i Niger och Senegal inte accepteras som kunder av vanliga banker på grund av osäkra inkomstförhållanden, får Asusu och Birima stor betydelse. Ekonomisk tillväxt förutsätter att även fattiga kan starta företag, expandera och göra vinst.

Det rör sig sammantaget om närmare 30 miljoner medborgare i Niger och Senegal som är i behov av fungerande och pålitliga finansiella tjänster. Att kunna spara tryggt och säkert är lika viktigt som att kunna få ett banklån.

För mer information, kontakta Lars-Olof Hellgren, VD Nordic Microcap/Mikrofinanshuset på telefon 018- 41 81 213


Om Nordic Microcap

Nordic Microcap Investment AB är ett svenskt publikt aktiebolag som investerar i lönsamma mikrofinansinstitutioner i hela världen, med särskilt fokus på Afrika. Investering i Nordic Microcap skapar ett  socialt mervärde med hög förväntad avkastning. Mikrofinans är en snabbt växande verksamhet med en stor kundkrets i Afrika.

Besök oss gärna på www.mikrofinans.se