Världsnaturfonden WWF

Tjuvjakten på noshörning minskar i Sydafrika

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 09:33 CET

Tjuvjakten på noshörningar minskade förra året från 1 175 djur (2015) till 1054 djur (2016), enligt nya siffror från Sydafrikas miljödepartement. WWF ser positivt på trendbrottet, men antalet tjuvskjutna djur är fortfarande alarmerande högt. –Varje dag förloras tre noshörningar till tjuvjägarna, säger Allan Carlson, Afrikaexpert på WWF.

Ett decennium av anti-tjuvjaktsarbete i Afrikas största naturreservat, Krugerparken i Sydafrika, har bidragit till att vända trenden. Här lever en majoritet av Sydafrikas noshörningar. Det handlar bland annat hårdare kontroller av smuggelvägar och fler åtal mot tjuvjägare.

– Men fortfarande minskar de vilda populationerna eftersom det föds färre ungar än de som dör naturligt eller av tjuvjakt. Vi ser också att tjuvjakten förflyttas till grannländerna Namibia och Zimbabwe, dit kriminella nätverk flyttat sin verksamhet. I Kenya har vi sedan 2015 ett trendbrott och fler noshörningar föds än de som dör. Arbetet med bättre skydd, fler parkvakter och ny teknologi för tjuvjaktsbekämpning har gett resultat. Sedan 2 år har K enya en växande bestånd av den mest hotade underarten av svart noshörning, Michaeli, säger Allan Carlson.

Pulver från noshörningshorn anses som mirakelmedicin i Asien mot allt från cancer till baksmälla. Organiserad brottslighet ligger bakom smugglingen av noshörningshorn där Vietnam och Kina pekas ut som de främsta mottagarländerna.

– Polis och andra instanser måste samarbeta bättre för att stoppa de kriminella brottssyndikaten. Viktiga transit- och mottagarländer som Mozambique och Vietnam måste göra mer för att stoppa handeln med noshörningshorn och minska efterfrågan på illegala djurdelar, säger Jo Shaw, programansvarig för WWF i Sydafrika.

I Sydafrika finns cirka 20 000 vita noshörningar (trubbnoshörning) och färre än 5000 svarta noshörningar.

WWF driver sedan 2012 en global kampanj mot den illegala djurhandeln – från tjuvjakten, smugglingen och transportvägarna till marknaden och konsumenterna.

Fakta: Ända sedan starten 1961 har WWF arbetat aktivt för noshörningens överlevnad. Arbetet går ut på att skydda noshörningen där den lever och att minska efterfrågan på noshörningshorn. WWF bidrar bland annat med fler parkvakter för att skydda artens livsmiljöer, omflyttning av noshörningar till skyddade områden, utbildning och löner till parkvakter, användning av smarta plan i tjuvjakten och utbildning och samarbete med lokalbefolkningen.

För frågor, kontakta:

Allan Carlson, Afrikaexpert WWF, 070- 220 38 11
Mats Forslund, expert handel med hotade arter, 0226-700 50
Ola Jennersten, internationell naturvårdsexpert WWF, 070-555 14 02
Marie von Zeipel, pressansvarig WWF, 070-629 10 77 

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se