TLA Targeted Immuno Therapies AB

TLA Targeted Immuno Therapies AB och Ferring Pharmaceuticals tecknar strategiskt avtal om samarbete för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2016 13:50 CET

Samarbetet syftar till att vidareutveckla företagens teknologi för IBD-behandling (IBD - Inflammatory Bowl Disease som är ett samlingsbegrepp för Ulcerös colit (UC), Crohns sjukdom och oklassificerad colit och ibland även mikroskopisk colit). I första steget skall en studie genomföras som avser att finjustera TLAs behandling av UC.

TLAs unika behandling av inflammatoriska sjukdomar har potentialen att göra traditionell behandling med t ex biologiska läkemedel föråldrad. Eftersom biologiska läkemedel ofta har svåra biverkningar, och på vissa sjukdomar fungerar dåligt, är möjligheterna till mindre lidande för svårt sjuka patienter mycket stora med TLAs behandling. Samtidigt kan samhällets kostnader för många svårbehandlade kroniska sjukdomar minskas drastiskt.

Mycket kort går metoden ut på att filtrera bort proinflammatoriska celler från en del av patientens blod och på så vis återskapa balans i immunförsvaret. Detta sker utanför kroppen i en patenterad kolonn, där man också kan bestämma vilken slags cell som ska filtreras bort. Därigenom finns potentialen att behandla andra inflammatoriska sjukdomar som ALS, MS, RA, SLE och psoriasis. En klinisk studie med Ulcerös colit-patienter som avslutades 2012 visar mycket goda resultat, såsom att nära hälften av patienterna som behandlades erhöll läkning och att studien med god marginal nådde sitt primära mål att minska biomarkören på de inflammatoriska cellerna som ger Ulcerös colit. Nästa steg är att finjustera behandlingen med avsikt på mängden blod och tid för behandlingen tillsammans med Ferring, som stödjer studien finansiellt och har en option på resultaten och den potentiella produkten.

- Detta är ett mycket viktigt steg för oss, och ett erkännande av vår teknologi. Ferring är ledande inom gastroenterologi, och ser potentialen med vår tekniska plattform, samtidigt som man bidrar med nödvändig finansiering, säger dr Hans Glise, Vd för TLA Targeted Immuno Therapies AB.

- TLAs teknologi är mycket intressant för oss. Den har potentialen att hjälpa patienter med svåra inflammatoriska sjukdomar där andra behandlingar har dålig effekt, eller där biverkningarna är oacceptabla, säger Per Falk, EVP F&U och CSO på Ferring.

Studien ska avslutas och redovisas under 2017, och marknadsintroduktion avses ske parallellt.

TLA Targeted Immuno Therapies AB bildades vid Karolinska Institutet 2005 och har utvecklat en flexibel teknikplattform för behandling av inflammatoriska sjukdomar. TLA har vunnit ett antal prestigefulla priser, såsom Universal Biotech Innovation Prize och Athenapriset. Under 2014 slutfördes en mycket framgångsrik studie på IBD patienter. Tekniken bygger på en uppfinning av professor Ola Winqvist vid Karolinska universitetssjukhuset.

Ferring Pharmaceuticals är ett forskningsintensivt biofarmaceutiskt företag inriktat på att identifiera, utveckla och marknadsföra innovativa läkemedel inom områdena reproduktiv hälsa, urologi, gastroenterologi, endokrinologi och ortopedi. Ferring har mer än 5.000 medarbetare i ett 60-tal länder över hela världen och företagets produkter finns tillgängliga i 110 länder.

För vidare information, kontakta:

Hans Glise, vd TLA på tel +46-70-892-4824 hans.glise@ithgroup.se

Johan Järte, COO TLA på +46-70-652-4532 johan.jarte@ithgroup.se

Per Falk MD PhD, EVP R&D and Chief Science Officer, Ferring International Center S.A. CH-1162 Saint-Prex, Schweiz, +41 58 301 0000