Novartis Onkologi

TLV-beslut: Full subvention för Afinitor mot spridd njurcancer

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:44 CEST

Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att subventionera Afinitor för behandling av patienter med spridd njurcancer vars sjukdom fortskrider trots annan målinriktad cancerbehandling. Det innebär att de svenska landstingen kan erbjuda patienter behandling med Afinitor inom ramen för den statliga läkemedelsförmånen. Afinitor mer än fördubblar tiden utan tumörtillväxt jämfört med placebo; 4,9 månader jämfört med 1,9 månader.

Beslutet om full subvention av Afinitor innebär att patienter med spridd njurcancer, vars sjukdom fortskrider under eller efter behandling med VEGF-hämmare, får ytterligare en behandlingsmöjlighet.

Afinitor är en tablett som tas en gång om dagen. Läkemedlet är en så kallad mTOR-hämmare och påverkar cancercellerna på flera fronter. Näringstillförseln till tumören stryps, cellernas ämnesomsättning minskar och cancercellernas möjligheter att dela sig blockeras.

Godkännandet av Afinitor bygger på en studie med 416 patienter som hade spridd njurcancer och vars tumörer hade fortsatt att växa trots annan målinriktad behandling. De fick antingen Afinitor (everolimus) eller placebo (overksam substans).

För dem som fick Afinitor mer än fördubblades tiden fram till dess att tumören fortsatte att växa; 4,9 månader jämfört med 1,9 månader för placebo. Behandlingen fördröjde tumörtillväxten, samtidigt som risken för att patienten skulle avlida minskade med 67 procent (p<0,0001) under studietiden.

Patienterna som fick behandling med Afinitor hade lika god livskvalitet som de som fick placebo. Få patienter avbröt sin medverkan i studien på grund av biverkningar. De vanligaste biverkningarna som rapporterades var inflammationer i munnen, infektioner, trötthet, hosta och diarré. (1)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har gjort bedömningen att kostnaden är motiverad med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad. (2)

Europeiska riktlinjer
Rekommendationer om behandling med Afinitor vid spridd njurcancer har redan införlivats i flera europeiska riktlinjer:
- European Association of Urology (EAU)
- European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
- European Society for Medical Oncology (ESMO)

Fakta njurcancer
I Sverige får omkring 900 personer njurcancer varje år, fler män än kvinnor. De vanligaste symtomen är blod i urinen och värk i sidan. Om tumören upptäcks i ett tidigt skede är femårsöverlevnaden mycket god, mellan 90 och 95 procent. För gruppen som helhet ligger femårsöverlevnaden runt 60 procent. Omkring 600 personer avlider varje år i njurcancer. (3)

Närmare 40 procent av alla patienter har spridd njurcancer redan vid diagnos, vilket innebär att deras tumörer har spridit sig utanför njurarna. Den först insatta behandlingen för dessa patienter är vanligtvis interleukin-2 och interferon, men kan också innefatta så kallade VEGF-hämmare. När sjukdomen fortskrider trots denna behandling kan patienterna nu få behandling med Afinitor, en så kallad mTOR-hämmare.

Film – så fungerar mTOR-hämning: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/view/saa-fungerar-mtor-haemmare-3247

Nyhetsgrafik – så fungerar mTOR-hämning:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/image/view/saa-fungerar-mtor-haemmare-44205

Källor
(1) Escudier, B. et al. Phase-3 randomized trial of everolimus (RAD001) vs. placebo in metastatic renal cell carcinoma. ESMO, 16 september 2008
(2) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beslut 853/2010
(3) Cancer i siffror 2009, Cancerfonden och Socialstyrelsen

 

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se